Opět otevíráme kurzy literárního překladu

Obec překladatelů umožní i letos zájemcům o překládání literatury dát své zálibě pevnější základy a prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4-8 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že účast je možná také korespondenční formou. Jednalo by se o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP nad předem přeloženými literárními texty vždy po čtrnácti dnech, v nichž se pokrývají různé žánry a ukazují různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze na základě domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení, tak volbu žánrů.

Cena kurzu při daném rozsahu nabízených hodin je 2700,- Kč. Absolventi obdrží certifikát.

Kurzy nabízíme průběžně v závislosti na počtu zájemců v daném semestru a časových možnostech lektorů, jsme schopni pokrýt všechny jazykové oblasti případně nabídnout návazné kurzy či zkrácený úvodní kurz se zaměřením na češtinu, v němž by se obecně pokryla základní úskalí literárního překladu. Uveďte tedy prosím jazyk/jazyky, o něž byste měli zájem, zda se můžete/nemůžete zúčastnit v obou semestrech, které dny pro vás přicházejí/nepřicházejí v úvahu, budete-li se účastnit prezenční či korespondenční formou a zda už jste u nás kurz absolvovali či nikoliv. Přihlášky posílejte na adresu Obce překladatelů. Jednotlivé jazykové skupiny se budou otevírat při minimálním počtu 4 zájemců.

Další informace na našem facebooku.

Těšíme se na setkání.

Představujeme

Cenu Josefa Jugmanna

Cenu Josefa Jugmanna

Slavnostní vyhlášení 26. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku se uskuteční v pondělí 2. října 2017 v 17 hod. v prostorách pražského Goethe-Institutu.