Granty v rámci programu Kreativní Evropa

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Kategorie projektů:

  • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů) 
  • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů) 
  • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů) 

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu a projekty mohou trvat max. 36 měsíců. 

Termín uzávěrky je 31. května 2022, vyhlášení výsledků se očekává v září 2022.

Více na https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/kreativni-evropa-podpora-obehu-evropskych-literarnich-del-v-r-2022/

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.