Uzávěrka přihlášek na letní rezidence pro překladatele v Broumově

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje letní rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov. Termín pro zaslání přihlášky je 28. 2. 2022.

Jedná se o 2–4týdenní rezidenční pobyty v červnu, červenci a srpnu 2022. Nově jsou tyto letní termíny určeny také pro překladatelky a překladatele s trvalým pobytem v ČR, překládající z/do českého jazyka.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5000 Kč týdně. Ti, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR.

Účastníci rezidenčního programu se rovněž zavazují, že pro vyhlašovatele rezidence vytvoří krátký text (minimálně 150 slov), ve kterém představí konkrétní výsledek svého rezidenčního pobytu. Tento text pak může být využit v rámci PR aktivit ČLC.

Kompletní podmínky účasti a přihlašovací formulář naleznete na Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2022) | CzechLit

Přečtěte si osobní postřehy a ohlasy členů a členek OP, kteří se rezidenčního pobytu již zúčastnili.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.