Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého

Vernisáž: 4. listopadu 2022 v 11 hod. dopoledne, vestibul Ústavu translatologie FF UK

Ústav translatologie připravuje výstavu týkající se osobnosti Jiřího Levého (1926–1967), a to při příležitosti 55 let, jež nás dělí od jeho předčasného úmrtí. Výstava bude instalována v prostorách Šporkova paláce v Hybernské ulici č. 3, Praha 1 (sídlo Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Výstava a vernisáž proběhnou za podpory Státního fondu kultury České republiky a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Výstava usiluje o připomenutí této vědecké osobnosti světového významu, jež se zasloužila o šíření povědomí o české tradici uměleckého překladu, české literatury, vědy a kultury vůbec. Výstava zahrnuje jak fotografie J. Levého, tak snímky z jeho písemné pozůstalosti.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.