Výtvarná soutěž „Tvář překladu“

Pomozte nám zviditelnit literární překladatele!
Evropská rada asociací literárních překladatelů CEATL vyhlašuje soutěž pro amatérské výtvarníky na téma „Význam literárních překladatelů, jejich přínos a role v literatuře“. Tuto opomíjenou skutečnost lze zpracovat jakoukoliv výtvarnou technikou od fotografie, přes kresbu, malbu či grafiku a zaslat ji v digitální podobě. Zahájením soutěže 23. dubna chceme zároveň oslavit Světový den knihy, uzávěrka je 22. května. CEATL vítěze odmění před Mezinárodním dnem překladatelů 30. září 2016 poukázkou v hodnotě 200 Euro na návštěvu restaurace a nákup knih. 
Po nadšené reakci na předchozí ročníky, kdy soutěžící natáčeli krátké video na téma „Zachyťte překladatele“ a zasílali fotografie s názvem „Překlad, kam se podíváš“, se jistě najde spousta nadaných výtvarníků, kteří by si chtěli vyzkoušet svůj um a zkusit štěstí.

Pravidla soutěže:
• Digitální výstup (2-3 MB) ve formátu JPEG zasílejte na contest@ceatl.eu do 22. května 2016.
• Přijímá se vždy jen 1 příspěvek na soutěžícího.
• Bude-li součástí výtvarného díla text, je třeba doprovodit jej překladem do angličtiny či francouzštiny.
• CEATL si vyhrazuje právo použít vítězné výtvarné dílo k propagaci literárních překladatelů například formou elektronické pohlednice k Mezinárodnímu dni překladatelů. Vítěz tímto dává svolení k využití svého díla pro výše zmíněné účely. Pokud CEATL projeví zájem o další ze zaslaných děl, požádá jejich autora/autorku o svolení. CEATL neposkytne díla nikomu jinému než svým členským asociacím. CEATL nezneužije díla k finančnímu obohacení.
• CEATL umístí soutěžní příspěvky na stránku Facebook event page, kde bude moci o vítězi rozhodovat svou přízní široká veřejnost.
• Porota vybere vítěze z autorů pěti příspěvků, které získají nejvíce příznivců (do 29. května 2016).
• Členské asociace CEATLu vybraná výtvarná díla vystaví a mohou zorganizovat tiskovou konferenci propagující vítězný příspěvek.
• Vítěz, o němž se rozhodne v červnu 2016, získá poukázku v hodnotě 200 Euro na návštěvu restaurace a nákup knih.
• Porota si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže příspěvky, které nebudou odpovídat dobrým mravům, jakož i právo cenu neudělit, případně ji rozdělit mezi dva soutěžící. Porota předem upozorňuje, že s jednotlivými soutěžícími nebude korespondovat či s nimi navazovat kontakt jiným způsobem, ani dále vysvětlovat své rozhodnutí.

Zdroj:http://www.ceatl.eu/ceatls-picture-contest-the-face-of-tran

Představujeme

Alici Hyrmanovou McElveen

Alici Hyrmanovou McElveen

Vítězkou Magnesie Litery 2017 za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad knihy irské autorky Sary Baumeové (1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon, redigoval ji Jan Zelenka. Srdečně blahopřejeme.