Cena Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad vydaný v roce 2011

Ve čtvrtek 4. října 2012 proběhlo v Goethe Institutu v Praze slavnostní vyhlášení 21. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku a dalších tvůrčích ocenění významných překladatelských počinů. Nezávislá porota ve složení Václav Jamek (předseda), Jarmila Emmerová, Božena Koseková a Zdeněk Beran se rozhodla ocenit tyto překladatele:

Cena Josefa Jungmanna byla udělena Josefu Rauvolfovi za překlad amerického románuVize Codyho od Jacka Kerouaca (vydalo nakl. Argo).

Dvě hlavní tvůrčí prémie porota udělila Alici Flemrové za překlad italského románu Hmatatelný čas od Giorgia Vasty (vydal Odeon) a Vladimíru Piskořovi za překlad finského románu Zahradník pana Darwina od Kristiny Carlsonové (vydala Mladá fronta). Tři tvůrčí prémie byly uděleny Barboře Gregorové za překlad polského románu Prcek od Mirosława Nahacze (vydalo nakl. Dybbuk), Jitce Jílkové za překlad z němčiny románu Zimní putování od Elfriede Jelinekové (vydala Mladá fronta) a Tomáši Dimterovi za překlad německého románu Jak voják opravuje gramofon od Saši Stanišiće (vydal Labyrint). Prémii Tomáše Hrácha pro mladé překladatele porota udělila Evě Dobrovolné za překlad německého románu Axolotl roadkill od Helene Hegemannové (vydal Odeon).

Do Síně slávy byl uveden Martin Hilský u příležitosti souborného vydání Shakespearova díla v jeho překladech (vydala Academia).

Krameriův vinš Obce překladatelů za dlouholetou práci ve prospěch kvality literárního překladu získal Miroslav Jindra, překladatel angloamerické literatury, porotce několika ročníků Ceny Josefa Jungmanna i anticeny Skřipec.

Text projevu předsedy poroty Václava Jamka

Seznam nominovaných titulů

Výbor Obce překladatelů děkuje Státnímu fondu kultury ČR za finanční podporu a Vydavatelství Reader’s Digest Výběr, nakl. Mladá fronta, Nadaci ČLF, o.s. DILIA a Gallery s.r.o. za sponzorování cen.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.