Cesty a křižovatky Světly Mathauserové

Od pondělí 14. prosince v pořadu "Osudy", který začíná vždy v 11.30, vysílá ČR Vltava na deset  pokračování  vzpomínky rusistky, překladatelky a vysokoškolské profesorky Světly Mathauserové (1924-2006). Čte Ivana Valešová.

Ve svých nedokončených pamětech zanechala Světla Mathauserová cennou výpověď o sobě i o své době. Její návraty do šťastného dětství na Podkarpatské Rusi, kam nastoupil jako státní zaměstnanec její otec, se prolínají s barvitým líčením tamní nedotčené krajiny i obrazy nelehkého života venkovských obyvatel, kteří navzdory své pestré národnostní odlišnosti žijí bezkonfliktně až do začátku druhé světové války. Když po mnichovské dohodě musela autorka jako začínající gymnazistka opustit s rodinou Podkarpatskou Rus, soustřeďuje své vyprávění na vykreslení protektorátní atmosféry, která ovlivňovala i chování lidí v moravské obci nedaleko Prostějova, kde po přestěhování žila a kde jako jedna z totálně nasazených nedočkavě očekávala konec války.  Memoáry Světlany Mathauserové zachycují i euforii poválečné doby, kdy zahájila studium na pražské filozofické fakultě, a zobrazují změnu ve společnosti po nástupu komunistické ideologie po únorovém převratu 1948.  

Představujeme

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.