Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Eva Kondrysová se narodila v r. 1926 v Praze. Absolvovala anglistiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeon) a v letech 1958–1969 též v revui Světová literatura. Do češtiny překládala zejména anglické a americké romanopisce devatenáctého a dvacátého století, například Jane Austenovou, Saula Bellowa, Arthura Conana Doyla, Henryho Fieldinga, Agathu Christie, Thomase de Quinceyho, Johna Updika aj. O své práci hradištskému Zpravodaji řekla: "Musíte se s knihou sžít a musíte být ochotni sloužit autorovi, ať s jeho názory souhlasíte či nikoli. Překladatel se musí autorovi podřídit a vystihnout jeho myšlenky. Nemůžete si říct, já to napíšu líp a jeho chyby zakryji. Čtenář má právo autora poznat.“ Zemřela 17. září 2017. (Citováno z webu České televize.)

Kompletní bibliografii Evy Kondrysové naleznete v naší databázi.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.