Výzva k účastníkům minulých ročníků Soutěže Jiřího Levého a ostatním příznivcům literárního překladu

Obec překladatelů nabízí od tohoto semestru možnost dát Vašemu zájmu o literární překlad pevnější základy a pomoci Vám prohloubit a rozšířit praktické dovednosti a nezbytné znalosti v našem oboru. 
Z předchozích zkušeností těchto dílen počítáme se 4-6 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že účast je možná také korespondenční formou. Jednalo by se zhruba o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP, nad předem přeloženými literárními texty a to vždy po čtrnácti dnech. V těchto lekcích bychom společně pokryli různé žánry a ukázali si různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. 
V tomto rámci lze, na základě domluvy s jednotlivými lektory a zájmu z Vaší strany, upravit jak termíny konání, tak volbu žánrů. Bohužel Obci se letos nepodařilo získat potřebné granty na pořádání těchto kurzů, proto jsme nuceni je zpoplatnit, a to 2100,- za účastníka při tomto rozsahu nabízených hodin. Absolventi obdrží certifikát.
V kurzech bychom rádi pokračovali i nadále, pokud byste se tedy z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit v tomto semestru, budete mít možnost v semestrech dalších. 
V případě zájmu se, prosím, co nejdříve ozvěte na tuto adresu, případně si předem zajistěte účast pro příští semestry. Jednotlivé jazykové oblasti se budou otevírat na základě dostatečného počtu zájemců (min. 4 účastníci/kurz). Uveďte jazykovou oblast a pokud možno také dny, které by pro Vás přicházely v úvahu. Kurzy začnou v polovině března.
Těšíme se na setkání s Vámi. Zájemci nechť se obrátí na náš sekretariát.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.