Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku patří k nejvýznamnějším akcím Obce překladatelů. Má více než čtvrtstoletí trvající tradici a je v ČR nejstarší soutěží oceňující literární překladatele. Na Cenu Josefa Jugmanna navrhují každoročně nakladatelé a jiné právnické či fyzické osoby desítky překladových titulů, které posléze posuzuje porota OP. Ta srovnává český text zevrubně s originálem, zvažuje způsoby řešení, pro něž se překladatel daného textu rozhodl, hodnotí výsledný text jak z hlediska jazykového, tak z hlediska překladatelových znalostí reálií a schopnosti vybrat pro překlad odpovídající jazykovou vrstvu. Nejvýraznější překladatelský počin oceňuje Cenou Josefa Jungmanna, vybraným překladům uděluje tvůrčí ocenění. Výsledky Ceny Josefa Jungmanna i rozhovory s laureáty jsou uveřejňovány v celostátních médiích i odborném tisku. Nejpodrobněji o soutěži informují samozřejmě webové stránky OP, na nichž naleznete také písemná zdůvodnění rozhodnutí poroty. Cena Josefa Jungmanna je udělována vždy kolem 30. září u příležitosti svátku sv. Jeronýma, patrona překladatelů. 

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

Český rozhlas Vltava velmi pěkně představil posluchačům 29. ročník Ceny Josefa Jungmanna písemně i rozhovory s laureátkou Alicí Flemrovou a dalšími oceněnými. Zde odkaz na webovou stránku pořadu.