Kandidáti

Status kandidáta

Vřele vítáme nové členy v našich řadách.

Pokud ještě nesplňujete podmínky členství v Obci překladatelů, ale již jste publikovali alespoň jeden překlad, nabízíme vám status kandidáta.


Zájemci o členství v Obci překladatelů, jimž dosud nevyšly dva překladové tituly nebo deset časopiseckých statí, se mohou stát kandidáty členství na dobu dvou let s tím, že pokud jim do dvou let nevyjdou dva překlady nebo příslušný počet časopiseckých statí, mohou po dvou letech znovu požádat výbor OP o prodloužení svého statusu kandidáta.


Kandidáti na řádné členství přispívají na činnost OP poloviční částkou, aktuálně ve výši 350 Kč/rok. Tím získávají  právo:


- využívat služeb poskytovaných OP včetně práva dostávat interní zpravodaj OP Zprávy a interní mailovou korespondenci;


- účastnit se akcí pořádaných OP za podmínek stanovených organizátorem;


- účastnit se valné hromady.


Kandidáti nemají na valné hromadě hlasovací právo, ale mohou se na výbor OP obracet se svými podněty a dotazy. Podrobnosti na webu Obce překladatelů ve Stanovách na: http://www.obecprekladatelu.cz/stanovy.htm

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.