Kurzy OP

Aktuální nabídka kurzů uměleckého překladu

Obec překladatelů umožní i letos zájemcům o překládání literatury dát své zálibě pevnější základy a prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4-8 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že účast je možná také korespondenční formou. Jednalo by se o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP nad předem přeloženými literárními texty vždy po čtrnácti dnech, v nichž se pokrývají různé žánry a ukazují různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze na základě domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení, tak volbu žánrů.

Cena kurzu při daném rozsahu nabízených hodin je 2700,- Kč. Absolventi obdrží certifikát.

Kurzy nabízíme průběžně v závislosti na počtu zájemců v daném semestru a časových možnostech lektorů, jsme schopni pokrýt všechny jazykové oblasti případně nabídnout návazné kurzy či zkrácený úvodní kurz se zaměřením na češtinu, v němž by se obecně pokryla základní úskalí literárního překladu. Uveďte tedy prosím jazyk/jazyky, o něž byste měli zájem, zda se můžete/nemůžete zúčastnit v obou semestrech, které dny pro vás přicházejí/nepřicházejí v úvahu, budete-li se účastnit prezenční či korespondenční formou a zda už jste u nás kurz absolvovali či nikoliv. Přihlášky posílejte na adresu Obce překladatelů. Jednotlivé jazykové skupiny se budou otevírat při minimálním počtu 4 zájemců.

Těšíme se na setkání

Projekt PETRA-e

Projekt PETRA-e přichází s rámcovým vzdělávacím programem pro přípravu literárních překladatelů. Vznikl díky mezinárodní spolupráci osmi partnerských organizací /CEATL, BCLT (Norwich), Deutscher Übersetzerfonds (Berlín), ELTE (Budapešť), FUSP (Misano), KU Leuven, Nederlandse Taalunie (Haag) a Universiteit Utrecht/ a dalších institucí, například Evropské sítě center literárního překladu RECIT či Evropské federace národních jazykových institutů (EFNIL). Za finanční podpory EU (...Erasmus+) připravil prozatím sedm jazykových verzí rámcového vzdělávacího programu, který by se mohl stát vodítkem pro nejrůznější instituce nabízející vzdělání pro literární překladatele, ať už na poli akademickém či neakademickém. PETRA-e je velmi přehledně uspořádán do tabulky podle jednotlivých schopností, které by měl literární překladatel obsáhnout, a podle úrovně jejich zvládnutí. Může tak zároveň sloužit i jako měřítko pokročilosti literárního překladatele či průvodce samostudiem a celoživotním vzděláváním. Více na http://petra-educationframework.eu/. OP na něm může založit jak náplň nabízených kurzů literárního překladu, tak především přípravu nejrůznějších seminářů, konferencí či dílen pro začínající i zkušenější překladatele, v nichž by měla pokrýt zejména praktické profesní stránky: spolupráci s redaktorem, jednání s nakladatelem, náležitosti licenční smlouvy, povědomí o autorském právu, etický kodex překladatele, přehled o dostupných grantech a stipendiích, využívání nejrůznějších elektronických nástrojů a internetových fór, výhody členství v profesní organizaci, na co si dát pozor coby OSVČ, co obnáší práce redaktora, jak reflektovat své či cizí překlady, jak vystupovat v médiích, atd.

Představujeme

Alici Hyrmanovou McElveen

Alici Hyrmanovou McElveen

Vítězkou Magnesie Litery 2017 za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad knihy irské autorky Sary Baumeové (1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon, redigoval ji Jan Zelenka. Srdečně blahopřejeme.