Kurzy OP

Kurzy uměleckého překladu

Obec překladatelů pořádá kurzy literárního překladu, v nichž zájemci o překládání literatury mohou prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4–6 účastníky v jedné jazykové skupině. Bude se jednat o šest odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v pražském sídle OP vždy po čtrnácti dnech nad předem přeloženými literárními texty různých žánrů, na nichž se ukážou různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze na základě domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení, tak volbu žánrů.

Kurzovné činí 4 900 Kč pro členy OP a studenty a 6 500 Kč pro ostatní zájemce. Absolventi kurzu mohou obdržet certifikát o účasti.

Termíny kurzů spolu s dalšími informacemi zveřejníme, jakmile to bude možné, zde a na našem facebookovém profilu. Pakliže byste si rádi zajistili místo s předstihem, ozvěte se, prosím, na e-mailovou adresu Obce překladatelů info@obecprekladatelu.cz.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.