Kurzy OP

Aktuální nabídka kurzů uměleckého překladu

Obec překladatelů umožňuje i letos zájemcům o překládání literatury dát své zálibě pevnější základy a prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4-8 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že korespondenční forma účasti je možná pouze po dohodě s lektorem. Jedná se obvykle  o sedm odpoledních až podvečerních tříhodinových setkání v sídle OP nad předem přeloženými literárními texty vždy po čtrnácti dnech, v nichž se pokrývají různé žánry a ukazují různé přístupy k překládání, vyplývající jak ze specifik textů, tak z tvůrčích a jazykových schopností jednotlivců. V tomto rámci lze na základě domluvy s jednotlivými lektory a zájmu účastníků upravit jak časové rozložení, tak volbu žánrů.

Cena kurzu při daném rozsahu nabízených hodin je 3000,- Kč. Absolventi obdrží certifikát.

Kurzy nabízíme průběžně v závislosti na počtu zájemců v daném semestru a časových možnostech lektorů, jsme schopni pokrýt všechny jazykové oblasti případně nabídnout návazné kurzy či zkrácený úvodní kurz se zaměřením na češtinu, v němž by se obecně shrnula základní úskalí literárního překladu. Uveďte tedy prosím jazyk/jazyky, o něž byste měli zájem, zda se můžete/nemůžete zúčastnit v obou semestrech, které dny pro vás přicházejí/nepřicházejí v úvahu a zda už jste u nás kurz absolvovali či nikoliv. Přihlášky posílejte na adresu Obce překladatelů. Jednotlivé jazykové skupiny se budou otevírat při minimálním počtu 4 zájemců.

Těšíme se na setkání

Projekt PETRA-e

Projekt PETRA-e přichází s rámcovým vzdělávacím programem pro přípravu literárních překladatelů. Vznikl díky mezinárodní spolupráci osmi partnerských organizací /CEATL, BCLT (Norwich), Deutscher Übersetzerfonds (Berlín), ELTE (Budapešť), FUSP (Misano), KU Leuven, Nederlandse Taalunie (Haag) a Universiteit Utrecht/ a dalších institucí, například Evropské sítě center literárního překladu RECIT či Evropské federace národních jazykových institutů (EFNIL). Za finanční podpory EU (...Erasmus+) připravil prozatím sedm jazykových verzí rámcového vzdělávacího programu, který by se mohl stát vodítkem pro nejrůznější instituce nabízející vzdělání pro literární překladatele, ať už na poli akademickém či neakademickém. PETRA-e je velmi přehledně uspořádán do tabulky podle jednotlivých schopností, které by měl literární překladatel obsáhnout, a podle úrovně jejich zvládnutí. Může tak zároveň sloužit i jako měřítko pokročilosti literárního překladatele či průvodce samostudiem a celoživotním vzděláváním. Více na http://petra-educationframework.eu/. OP na něm může založit jak náplň nabízených kurzů literárního překladu, tak především přípravu nejrůznějších seminářů, konferencí či dílen pro začínající i zkušenější překladatele, v nichž by měla pokrýt zejména praktické profesní stránky: spolupráci s redaktorem, jednání s nakladatelem, náležitosti licenční smlouvy, povědomí o autorském právu, etický kodex překladatele, přehled o dostupných grantech a stipendiích, využívání nejrůznějších elektronických nástrojů a internetových fór, výhody členství v profesní organizaci, na co si dát pozor coby OSVČ, co obnáší práce redaktora, jak reflektovat své či cizí překlady, jak vystupovat v médiích, atd.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.