Přehled držitelů Ceny Josefa Jungmanna

28. ročník (za rok 2018): Vladimír Medek ze překlad ze španělštiny: Antonio Muňoz Molina Polský jezdec (vydala Leda)
27. ročník (za r. 2017): Šimon Pellar za nový překlad románu Bílá velryba od amerického spisovatele Hermana Melvilla (vydal Odeon)
26. ročník (za r. 2016): Josef Forbelský za překlad románu španělského spisovatele Miguela de Cervantese Persiles a Sigismunda (vydala Academia)
25. ročník (za r. 2015): Iveta Mikešová za překlad románu polské spisovatelky Joanny Batorové Pískový vrch (vydala Paseka)
24. ročník  (za r. 2014): Jiří Našinec za překlad z rumunštiny románu S bubnem na zajíce chodil od Bogdana Suceavy (vydala Paseka)
23. ročník (za r. 2013): Robert Svoboda za překlad z maďarštiny románu Harmonia caelestis autora Pétera Esterházyho (vydala Academia)
22. ročník (za r. 2012): Anežka Charvátová za překlad ze španělštiny románu Roberta Bolaňa 2666 (vydalo Argo)
21. ročník (za r. 2011): Josef Rauvolf za překlad amerického románu Vize Codyho od Jacka Kerouaca (vydalo Argo)
20. ročník (za r. 2010): Petr Zavadil za výbor z poezie španělského básníka Antonia Gamonedy Tohle světlo (nakl. Agite/Fra)
19. ročník (za r. 2009): Vlasta Dvořáčková za překlad knihy polské básnířky Wislawy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady (nakl. Pistorius a Olšanská)
18. ročník (za r. 2008): Vlasta Dufková za překlad z portugalštiny díla: Joao Guimaraes Rosa: Burití (nakl. Torst)
17. ročník (za r. 2007): Antonín Líman, za překlad  z japonštiny díla Masudži Ibuseho Na vlnách (vydala Paseka)
16. ročník (za r. 2006): Jindřich Vacek za překlad díla Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, část první a část druhá (vydal Jindřich Vacek)
15. ročník (za r. 2005): Jiří Hanuš za překlad z angličtiny románu Philipa Rothe Lidská skvrna (vydal Volvox Globator)
14. ročník (za r. 2004): Věra Koubová za překlad poezie švýcarského básníka Franze Wurm Rozevřená fuga (nakl. Prostor)
13. ročník (za r. 2003): Jan Čermák za překlad staroanglického eposu Béowulf (nakl. Torst)
12. ročník (za r. 2002): Vratislav Jiljí Slezák za závěrečný X. svazek Souborného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k překladatelskému podílu na předchozích svazcích (nakl. Argo)
11. ročník (za r. 2001): Eduard Hodoušek za překlad ze španělštiny románu Regentka od Leopolda Alase (nakl. Arista)
10. ročník (za r. 2000): Václav Jamek za překlad z francouzštiny básní Henriho Michauxe Prostor uvnitř (vydala Mladá fronta)
 9. ročník (za r. 1999): Jiří Josek za  nový překlad Shakespearova Hamleta (nakl. Romeo)
 8. ročník (za r. 1998): Kateřina Vinšová za překlad knihy  Život - návod k použití od francouzského autora Georgese Pereca (vydala Mladá fronta)
 7. ročník (za r. 1997): Martin Hilský za převod Sonetů Williama Shakespeara (vydal Torst)
 6. ročník (za r. 1996): Jiří Pelán za překlad sbírky poezie O pohybu a nehybnosti jámy, Psaný kámen od francouzského básníka Yvese Bonnefoye (Torst, 1996)
 5. ročník (za r. 1995): Anna Nováková za překlad románové prózy Čevengur ruského spisovatele Andreje Platonova (nakl. Argo)
 4. ročník (za r. 1994): Jiří Stromšík za překlad z němčiny eseje Masa a moc od Eliase Canettiho (vydla Arcadia, 1994)
 3. ročník (za r. 1993): Radislav Hošek za překlad z řečtiny Platónovy Ústavy (Svoboda-Libertas, 1993)
 2. ročník (za r. 1992): Hanuš Karlach za překlad z němčiny románu Güntera Grasse Potkanka (vydala Mladá fronta)
 1. ročník (za r. 1991): Pavel Dominik za překlad z angličtiny románu Lolita od Vladimira Nabokova (vydal Odeon)

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.