Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Obec překladatelů, z. s., se sídlem Pod Nuselskými schody 3,
120 00 Praha 2
, IČ: 00549096 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • E-mailová adresa

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

 • zasílání newsletterů a novinek Obce překladatelů maximálně 4x měsíčně

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu info@obecprekladatelu.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ECOMAIL.CZ, s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné

době společnost nevyužívá.

5. Vezměte prosíme na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
 • požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.