Z výboru OP

Body projednávané na zasedání výboru 8.9. 2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se výbor v plánovaném  termínu před prázdninami nesešel, aktuální záležitosti vyřizovali členové prostřednictvím mailové korespondence.


1)    Žádost OP o finanční příspěvek na CJJ u Státního fondu kultury byla kladně vyřízena
2)    V r. 2021 se bude obměňovat rada Státního fondu, OP do ní nominuje Annu Kareninovou
3)    Byla podána  žádost OP o tříletý grant u Hlavního města Praha
4)    Je podepsána smlouva s Dilia na finanční příspěvek na CJJ
5)    Porota Soutěže Jiřího Levého seznámila výbor s výsledky, diplomy budou předány 22.9. v Café Kampus
6)    Porota CJJ vybrala  11 finalistů, definitivní rozhodnutí padne do konce měsíce
7)    V rámci CJJ bude uděleno Stipendium HŽ a Krameriův vinš
8)    Pokračují besedy v knihovnách „Poznejte svého překladatele“
9)    Připravuje se program pro KVH v rámci cyklu Ztraceni v překladu
10)   Proběhlo jednání na MK o možné finanční podpoře databáze OP
11)   Výbor připraví do konce září  účast na  knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
12)   Zjistit aktuální info o tvůrčích pobytech v Broumově

Výbor OP projednal 10. 3. 2020 tyto body:

1) Informace o jednání KVASu s nakladateli

2) Dotazník CEATLu

3) Finanční podpora CJJ - žádost NČLF

4) Partnerství s Překladateli severu a JTP při žádosti o grant

 5) Informace o konferenci PENu

 6) Poznejte svého překladatele – info o setkání v knihovnách

 7) Ustavení porot CJJ a Skřipce

  8) Ztraceni v překladu 6

  9) Ztraceni v překladu 7 - příprava

  10) Jarní schůzka s členy OP a ustavení pracovních skupin

 11)  Noví členové

Výbor projednal 14. 1. 2020 na své schůzi tyto body:

1)    Vyúčtování grantu HMP za r. 2019 (Lhotová, Zelenková)
2)    Lednový stipendijní pobyt  v Broumově (koordinovala Linhartová)
3)    Slovník roku  - porotcem za OP  J. Našinec
4)    Konference PENu – za OP  Jarka Vrbová, R. Svoboda
5)    A. Tkáčová  připravuje: Ztraceni v překladu
6)    Svět knihy: 15.5. ve 14.00 – Skřipec; předseda poroty – V.Janiš
7)    Aktuálně: Olga Lomová do Rady ČT – rozesláno Kvasu, členům Dilia, Překladatelům severu.  Připravila H. Linhartová
8)    Zprávy připraveny k odeslání (Beguivinová, Lhotová, Linhartová)
9)    Stipendium či cena Jiřího Joska za překlady dramatu, spojení s divadlem. Konzultace s Dilia (H. Linhartová)
10)    Zpřesnění statutu Ceny JJ. Diskuse. Upraví V. Jamek.
11)    Web OP - kontrola údajů
12)    Noví členové – schválení přihlášek
13)    Spolupráce s knihovnami. Připravuje A. Tkáčová
14)    Zástupce OP v CEATLu – Hana Fořtová
15)    Podněty od A. Lexové pro VH
16)    Vznik  pracovních skupin OP

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.