Aktuální informace

Listopadoví Bubeníčci

Listopadoví Bubeníčci se tentokrát konají v neděli 3.11. Doufáme, že to nebude na překážku Vaší hojné účasti! Tomáš Škrdlant představí překlad titulu Sara Baume, Vyšlapaná čára (vydal Odeon) za osobní účasti překladatelky Alice Hyrmanové McElveen, která dostala za překlad předchozí knížky Sary Baume cenu Magnesia Litera. Číst budou Marie Štípková a Hana Kofránková. Hudební doprovod Michal Turek (cello).

V neděli 3.11. 2019
v 19:30
v kavárně Divadla na Prádle
Besední 3, Praha 1

Jeronýmovy dny 2019

Jeronýmovy dny 2019

Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá ve dnech 1. a 2. listopadu 2019 v K-centru na Senovážném náměstí 23 v Praze 1 své tradiční Jeronýmovy dny. Několik pořadů připravila ve spolupráci s OP. V sobotu 2. 11. ve 13.00 (přízemí, sál 16) proběhne překladatelký „duel“ našich kolegů Viktora Janiše a Richarda Podaného. Možnostem využití překladových programů v literárním překladu budou věnovány páteční vystoupení prof. Andrew Rothwella ze Swansea University a Dagmar Heeg (14.30 a 16.00). Předběžný program, hojně zaměřený na nové technologie v překládání a tlumočení, najdete na https://www.jtpunion.org/Akce/2019/JERONYMOVY-DNY-2019 .

Ztraceni v překladu 5


Další z kulatých stolů pořádaných ve spolupráci Knihovny Václava Havla s Obcí překladatelů, tentokrát na téma: Vliv angličtiny v češtině: kde končí obohacení a začíná zaneřádění? Diskuse v Knihovně Václava Havla se zaměří na přejímání jazykových prvků z angličtiny – nejde už jen o slova, ale často i o prvky gramatické. Bude zvažovat přínos tohoto vlivu, ale také jeho invazní až parazitickou podobu, ve snaze alespoň přibližně určit hranici, za níž se z obohacení stává zaneřádění mateřského jazyka. V neposlední řadě se budeme zamýšlet i nad tím, co s anglicismy v literárních textech, a tedy i v překladech.

Hosté: Daniela Iwashita (bohemistka a recenzentka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR), Viktor Janiš (anglista a překladatel), Vít Penkala (anglista a redaktor nakladatelství Argo).

Večer moderuje Václav Jamek.

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ve středu 23. října 2019 v 19:00

Cena Josefa Jungmanna udělena Vladimíru Medkovi

Cena Josefa Jungmanna udělena Vladimíru Medkovi

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku byla  pod záštitou Dilia udělena v prostorách pražského Goethe-Institutu 8.10.2019

Vladimíru Medkovi za překlad ze španělštiny: Antonio Muňoz Molina Polský jezdec (Leda).

Mimořádnou tvůrčí odměnu porota udělila  

Miloslavu Uličnému za překlad ze španělštiny: Pražské romancero (vyd. Argo).

Tvůrčí ocenění získaly:

Lenka Bukovská, Mariana Fisher za překlad z hebrejštiny: David Grossman Přijde kůň do baru (vyd. Mladá fronta),
Šárka Grauová za překlad z portugalštiny: Lima Barreto Smutný konec Policarpa Quaresmy (Triáda),
Kateřina Hilská za překlad z angličtiny: Jane Austenová Rozum a cit (vyd. Slovart),
Kateřina Šimová za překlad z ruštiny: Michail Osorgin Příběh jedné moskevské ulice (vyd. Prostor),
Lada Weissová za překlad z portugalštiny: José Saramago Putování jednoho slona (Albatros Plus).

Do Síně slávy byla uvedena anglistka Jarmila Emmerová

Při této příležitosti bylo  Robertu Roreitnerovi předáno  Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského) na překlad  Pindarových Pýthijských zpěvů z klasické řečtiny (vydá Academia).

Krameriův vinš za dlouholetou režii pořadů o literárním překladu a překladatelích převzala Hana Kofránková.

Několik snímků z podvečera v Goethe-Institutu naleznete v naší fotogalerii.

Projev předsedy poroty Václava Jamka

Cena Josefa Jungmanna 2019

Srdečně všechny zveme na slavnostní podvečer u příležitosti udílení Ceny Josefa Jungmanna  a dalších tvůrčích ocenění za nejlepší literární překlady vydané v roce 2018

v úterý 8. října 2019 od 17.00 

v Goethe Institutu (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1).

Při této příležitosti bude uděleno také Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie.Za finanční pomoc děkujeme  DILIA, pod jejíž záštitou se Cena Josefa Jungmanna uděluje, Hlavnímu městu Praze, Nadaci ČLF a Goethe-Institutu v Praze.

celý článek

Nominace na CJJ 2019 - užší výběr

DO UŽŠÍHO VÝBĚRU NA CJJ  2019 POROTA VYBRALA (řazeno abecedně):

  • Lenku Bukovskou, Marianu Fisher za překlad z hebrejštiny: David Grossman Přijde kůň do baru (vyd. Mladá fronta)
  • Šárku Grauovou za překlad z portugalštiny: Lima Barreto Smutný konec Policarpa Quaresmy (vyd. Triáda)
  • Kateřinu Hilskou za překlad z angličtiny: Jane Austenová Rozum a cit (vyd. Slovart)
  • Vladimíra Medka za překlad ze španělštiny: Antonio Muñoz Molina Polský jezdec  (vyd. Leda)
  • Kateřinu Šimovou za překlad z ruštiny: Michail Osorgin Příběh jedné moskevské ulice (vyd. Prostor)
  • Miloslava Uličného za překlad ze španělštiny: Pražské romancero (vyd. Argo)
  • Ladu Weissovou za překlad z portugalštiny: José Saramago Putování jednoho slona (vyd. Albatros Plus)

Odešel zakladatel české baltistiky

Oznamujeme s pohnutím, že dne 15. 9. ve věku nedožitých 99 let zemřel zakladatel české baltistiky a překladatel poezie baltských národů, univerzirní profesor Radegast Parolek. Více o jeho životě a bibliografii - viz naši databázi.

Poslední rozloučení se koná 24. 9. v Malé síni krematoria ve Strašnicích v 11. 20.

celý článek

Tvrdohlavá překladatelská stvoření

Již 12. setkání překladatelů a překladatelek, tentokrát v nových prostorách a v novém čase. Bude se číst z překladů americké jižanské literatury a poté bude následovat neformální setkání zúčastněných posluchačů, respektive překladatelů a překladatelek. Přijďte si poslechnout překlady svých kolegů. Přijďte na neformální setkání poznat své kolegy osobně.
Kampus Hybernská, přednáškový sál
středa 18. září, 19:00 - 21:30

Překladatelkám přes rameno

Překladatelkám přes rameno

Pondělí 30.09.2019 v 19:00
Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1

Na den sv. Jeronýma, patrona překladatelů , se uskuteční projekt Překladatelkám přes rameno. Dvě překladatelky – Viktorie Hanišová a Marie Voslářová – budou paralelně pracovat na témže německém textu, který Goethe-Institut vybere z knih nominovaných na letošní Německou knižní cenu. Publikum vše sleduje na plátně, kam se promítá to, co se děje na obrazovkách překladatelů a navíc má možnost klást otázky a ovlivnit výsledek. Večerem provází Ondřej Buddeus.

celý článek

Zemřela Eva Stehlíková

S lítostí oznamujeme, že dne 12. srpna 2019 ve věku 78 let zemřela klasická filoložka, teatroložka a překladatelka ze starověké a středověké latiny a starověké řečtiny. Přeložila řadu antických a středověkých dramat a textů spojených s antickým divadlem. Bude nám chybět.

Smuteční rozloučení se koná
V SOBOTU 17. SRPNA 2019 VE 14:00 HODIN
v kostele Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích, Jílkova 74
Brno, Majdalenky 19

České literární centrum

České literární centrum má primárně sloužit české literatuře, její propagaci v zahraničí a překadatelům české literatury do jiných jazyků. Týká se však i nás, překladatelů z cizích jazyků do češtiny. Jde o literaturu obecně. Současná situace kolem fungování Českého literárního centra je však dnes nepřehledná a možná i trochu podivná. Shrnutí a různé úhly podledu přináší web iliteratura.cz. Více se lze dočíst na http://www.iliteratura.cz/Clanek/41755/buddeus-ondrej-zmeny-v-ceskem-literarnim-centru-a-duvody-meho-odchodu-, kde najdete vyjádření jak odstupujícího předsedy Ondřeje Buddeuse, tak ředitele MZK Tomáše Kubíčka, předsedy Asociace spisovatelů i Pavla Mandyse.

Soutěž J. Levého 2019

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 byla v Café Kampus udělena ocenění mladým překladatelům v rámci Soutěže Jiřiho Levého pro mladé a začínající kolegy. Porota ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Míša Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík. o cenách rozhodla takto:

1.cena: Tereza Kortusová (rumunština)
1.cena: Hana Maadi, roz. Böhmová (francouzština)

2.cena: Vendula Pazderová (španělština)
2.cena: Ondřej Horník (angličtina)


3.cena: Kateřina Výtisková (finština)
3.cena: Anežka Dudková (angličtina)


Čestné uznání: Radmila Klásková (němčina)
Čestné uznání: Martin Valeš (angličtina)
Čestné uznání: Alžběta Glancová (hebrejština)

Mimořádná cena za překlad poezie: Vojtěch Frank (ruština)
Mimořádná cena za překlad dramatického textu: Sára Töröková (francouzština)

Všem oceněným blahopřejeme.

Hromadné foto poroty a oceněných

Tvrdohlavá překladatelská stvoření

Dne 15. června 2019 ve 20:00 v Café Pavlač (Víta Nejedlého 23, Praha 3, Žižkov) proběhne již jedenácté čtení z překladů, poslední z pravidelných překladatelských večerů před prázdninovou přestávkou. Pořádá skupina Tvrdohlavá překladatelská stvoření. Tentokrát se bude číst z nového překladu knihy Francise Scotta Fitzgeralda Něžná je noc (Petr Stadler) a z románu Zeldy Fitzgeraldové Věnujte mi valčík (Kateřina Klabanová). Přijďte si poslechnout naše kolegy a strávit příjemný sobotní večer v inspirativním prostředí žižkovské kavárny.

Já můžu klidně pokračovat

Vzpomínka na Věru Dvořákovou

Za pár měsíců vyjde v nakladatelství Triáda kniha vzpomínek nedávno zesnulé Věry Dvořákové, s níž redakčně za nakladatelství spolupracovali především Robert Krumbhanzl a Ondřej Tuček. Posledně jmenovaný byl tak laskav a poskytl Obci překladatelů krátký text o své spolupráci s touto naší vzácnou kolegyní. Ohlédnutí redaktora Tučka uvádíme na rozkliknutí v celém článku v plném znění.

celý článek

Překladatelské čtvrtky v Goethe-Institutu

Goethe-Institut zahajuje v knihovně 23. 5. v 19.00 novou řadu setkávání, kterou pojmenoval „Sem a tam. Překladatelské čtvrtky v knihovně“. Bude v ní představovat nové české překlady knih, které vycházejí s podporou Goethe-Institutu, v neposlední řadě chce zdůraznit důležitou práci překladatelů a překladatelek. V květnovém setkání se bude mluvit o románu Marion Poschmann, o fascinaci Japonskem, o překladatelské práci. Srdečně zveme všechny germanisty.

pozvánka

Opět smutná zpráva

S hlubokou lítostí oznamuje, že v sobotu 11. května zemřela naše zakládající členka, renomovaná překladatelka z francouzštiny Věra Dvořáková.
Věra Dvořáková studovala od roku 1946 obor srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1949 byla z politických důvodů ze studia vyloučena, Titul PhDr získala až roku 1990. Od počátku 60. let se intenzivně věnovala překladatelské práci. Překládala současnou francouzskou prózu, esejistiku a filozofická díla. Úctyhodný seznam jejích překladů naleznete v databázi na našem webu zde.
Rozloučení s naší kolegyní se koná v pátek 17. května ve 14.30 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech (metro Želivského).

smuteční oznámení

Anticena Skřipec 2019

Tisková zpráva

Dne 9. 5. 2019 zveřejnila Obec překladatelů na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy  výsledky 25. ročníku  Anticeny Skřipec. Porotci Jiří Hanuš (předseda), Milada Matějovicová a Kateřina Brabcová se rozhodli udělit Skřipec Ondřeji Duhovi za překlad románu Pohřešuje se prezident (napsali James Patterson a Bill Clinton, vydal Kalibr 2018).

Porota zhodnotila překlad nejen jako servilně doslovný, plný faktických i pravopisných chyb, ale především jako překlad, který roubuje na češtinu anglickou syntax i idiomy a projevuje tedy neznalost zásad, jimiž by se měli překladatelé beletrie do češtiny řídit.

Zdůvodnění

Zemřel Vlado Kříž

S lítostí oznamujeme, že dne 2. května zemřel překladatel z bulharštiny, literární historik, komparatista a folklorista Vladimír Kříž (1951-2019). Přednášel bulharskou literaturu na FF UK, zaměřoval se především na literaturu 19. století. Bádal také v oblasti slovanského folkloru, zabýval se vztahy literatury a folkloru a srovnávací genealogií. Bibliografii jeho překladů najdete zde. Roku 1991 založil a řídil nakladatelství Euroslavica, které je orientováno zejména na odbornou produkci z oblasti slovanské filologie.

Poslední rozloučení se koná 9.5 v 11.20 v Malé obřadní síni v Praze Strašnicích. Čest jeho památce.

smuteční oznámení

Svět knihy je přede dveřmi

25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival proběhne ve dnech 9. – 12. května 2019 na Výstavišti Praha – Holešovice, hlavními tématy budou Paměť a vzpomínky, čestným hostem Latinská Amerika. Dramaturgii celého latinskoamerického bloku připravila se Světem knihy naše členka a přední hispanistka Anežka Charvátová. V jeho rámci se uskuteční každý veletržní den řada programů, jejichž impozantní seznam uvádíme samostatně zde.

ANTICENA SKŘIPEC SE LETOS UDĚLÍ JIŽ VE ČTVRTEK 9. 5. V 15 HODIN. POZOR, JE TO ZMĚNA – JINÝ DEN A JINÁ HODINA NEŽ OBVYKLE. Místo zůstává stejné – Velký sál ve Střední hale.

OP jako tradičně instaluje na veletrhu vitrínu s knihami, které se ucházejí o Cenu Josefa Jungmanna, výstava bude též  věnována překladům knih z Latinské Ameriky. V pokračování článku uvádíme akce OP nebo našich členů, kteří nás o nich informovali. Celkový program je k dispozici na webových stránkách veletrhu (http://sk2019.svetknihy.cz/cz/home/program/).

celý článek

Autorské čtení Bronky Nowické a pocta překladatelce Heleně Stachové

Autorské čtení Bronky Nowické a pocta překladatelce Heleně Stachové

Polská prozaička, vizuální umělkyně a režisérka Bronka Nowická představí svoji básnickou prózu Nakrmit kámen (2015, Revolver Revue 2018) oceněnou nejvýznamnější polskou literární cenu Nike. Večer bude také poctou Heleně Stachové, překladatelce knihy a loňské laureátce Stání ceny za překladatelské dílo.
Pořádají Polský institut v Praze a Obec překladatelů v pátek 10. května v 19.30, Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2.

Vyhlášení překladatelské soutěže pro ukrajinisty

Umíte ukrajinsky a baví vás překládat? Přihlaste se do 3. ročníku překladatelské soutěže, kterou společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK  a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Tento rok účastníci soutěže v kategorii próza překládají povídku Tani Maljarčukové Жаби в морі a vzpomínku Vladimira Rafejenka  Птахи останнього літа.V kategorii poezie se jedná o  vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka. Termín pro  odevzdání překladů  se 30. září 2019.

Texty a veškeré podrobnosti naleznete v celém článku.

celý článek

Ztraceni v překladu 4 - záznam

Kdo se nemohl zúčastnit kulatého stolu z cyklu Ztraceni v překladu, tedy pravidelného pořadu, který pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, může si záznam z besedy, tentokrát na téma reflexe překladové literatury v médiích, pustit na videu na https://www.youtube.com/watch?v=dPmfiHc6nAc, pořízeném laskavě KVH, nebo na našem facebooku: https://www.facebook.com/obecprekladatelu/

Literární překlady 2019

Na webovém portále Kreativní Evropa se nakladatelé mohou informovat o možnostech podpory překladů krásné literatury. Cílem je podpora literárního překladu jako prostředku zachování jazykové rozmanitosti Evropské unie. Podmínky a termíny pro podání žádostí naleznete na https://www.kreativnievropa.cz/kultura/vyzva/literarni-preklady-2019/

Gratulace Jarce Vrbové

Gratulace Jarce Vrbové

V neděli 7. dubna byly na Nové scéně ND uděleny ceny Magnesie Litery za nejvýraznější knižní počiny roku 2018. V kategorii překladové knihy byl porotou nejvýše ohodnocen překlad Jarky Vrbové knihy norského autora Mortena A. Strøksnese  Kniha o moři. Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského. Televizní anotaci k dílu lze zhlédnout na webové adrese https://www.magnesia-litera.cz/kniha/kniha-o-mori/. Vítězce Jarce Vrbové srdečně blahopřejeme!

Magnesia Litera na ČT

V neděli 7. dubna ve 20.20 vysílá Česká televize na kanálu ČT art přímý přenos udílení cen Magnesie Litery za nejvýraznější knižní počiny roku 2018. Na Literu za překladovou knihu byly nominovány tyto tituly:

Morten A. Strøksnes: Kniha o moři. Umění lovit ve čtyřech ročních obdobích na otevřeném moři z gumového člunu žraloka grónského, z norštiny přeložila Jarka Vrbová, vydalo Argo, Praha;

Viktor Horváth: Můj tank, z maďarštiny přeložila Simona Kolmanová, vydaly Větrné mlýny, Brno;

Han Kang: Kde kvete tráva, z korejštiny přeložila Petra Ben-Ari, Odeon, Praha.

Komplettní informace k letošní Magnesii Liteře včetně klipů k jednotlivým nominacím najdete na https://www.magnesia-litera.cz/#aktualni-rocnik.

Ztraceni v překladu 4

Píše a čte někdo recenze?

Další z řady diskusních večerů na téma překladatelství se tentokrát zaměří na reflexi překladové literatury v různých médiích a na sociálních sítích. Recenze knih z denního tisku téměř vymizely, v časopisech se objevují také čím dál méně. A čte je vůbec někdo? Kupuje někdo knihy na základě recenze? Nebo se propagace knih přesouvá z klasických médií do prostoru sociálních sítí, jako je Instagram, Facebook, Youtube? V čem je specifická reflexe překladové literatury a jaká je její budoucnost ve světě, který se z papíru přesouvá čím dál víc do digitálu?

Nad tématem se u kulatého stolu budou zamýšlet:
Kateřina Čopjaková, literární kritička
Jakub Pavlovský, bookstagrammer
Lukáš Růžička, PR a marketing nakladatelství Paseka
Jakub Šofar, publicista a prozaik
Monika Zavřelová, novinářka a recenzentka

Moderuje Tereza Semotamová.

Pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.
Středa 17. 4. 2019, 19:00 – 21:00
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13
Praha 1

Mladý Jeroným 2019

Mladý Jeroným 2019

Naše sesterská Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá v sobotu 13. dubna sérii přednášek a besed (nejen) pro mladé tlumočníky a překladatele. Celodenní akce s názvem Mladý Jeroným se koná 
 v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1. Jste srdečně zváni, vstup zdarma

V rámci programu mimo jiných vystoupí od 10.00 Mgr. BcA. Viktor Košut (advokát) na téma překladatelských (nakladatelských) smluv. Více informací na http://www.jtpunion.org/Akce/2019/MLADY-JERONYM-2019.

Jarní běh Kruhu přátel českého jazyka

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK srdečně zve členy OP na jarní přednáškový běh Kruhu přátel českého jazyka, který začíná příští středu (tj. 6. 3. 2019). Program přednášek včetně anotací je dostupný na webové stránce https://ucjtk.ff.cuni.cz/kpcj/aktualni-program/.

Nabídka překladatelům poezie z němčiny


Ve Wannsee se v červnu 2019 sejdou překladatelé německé poezie v rámci programu Toledo, který připravilo nové mezinárodní fórum JUNIVERS. Na patnáct vybraných uchazečů z celého světa čeká šest dnů společně strávených  nad texty i v debatách o odlišné recepci a vydávání německy psané poezie v různých zemích. Uzávěrka 31. března 2019. Více zde.

Vzpomínkové setkání na počest Pavly Lidmilové

Portugalské centrum v Praze a Společnost českých portugalistů pořádají událost, která připomene život a dílo významné překladatelky z portugalsky psaných literatur Pavly Lidmilové, jež zemřela na konci ledna tohoto roku.

Během večera se o své vzpomínky na tuto klíčovou osobnost české překladatelské tradice podělí její kolegové a přátelé. Návštěvníci budou mít také unikátní možnost poslechnout si překladatelčiny autorské texty, jež dosud nebyly nikde publikovány.

Obsáhlé překladatelské dílo Pavly Lidmilové bude přiblíženo ukázkou knih. K vidění bude i výstava Autopsychografie / Neklid obrazu a slova, v níž se prolíná literární tvorba Fernanda Pessoy, kterou Pavla Lidmilová přeložila do češtiny, s ilustracemi českého malíře Jiřího Vovse.

Událost proběhne v češtině.

Portugalské centrum v Praze

7. března 2019 v 19:00

Josefská 6, Praha 1

Více zde

Valná hromada 2019

POUZE PRO ČLENY

Výbor Obce překladatelů zve všechny členy na valnou hromadu, která se bude konat

v pátek 1. března 2019 ve 14.30

v K-Centru, Senovážné nám. 23, Praha 1, v přízemí, místnost č. 16 (spojení: tramvaj č. 3, 5, 6, 9, 14, 24, stanice Jindřišská). Valná hromada letos není volební, ale v každém případě doufáme v co nejhojnější účast. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek VH na 15.00, ale bylo by hezké na to nehřešit. Těšíme se na viděnou.

Překladatelé diskutují s právníkem

Obec překladatelů zve na dílnu nad překladatelskými smlouvami. Právník Viktor Košut bude radit, jak na překladatelské smlouvy, jak se vypořádat s jejich záludnostmi, jak bránit překladatelská práva vyplývající z autorského zákona. Zveme všechny zájemce o tuto problematiku.
Koná se 21. února 2019 od 18:00 v Hybernské ulici č. 3 (Šporkův palác, translatologie),  posluchárna č. 206.
Vstup na akci je zpoplatněn částkou 100 Kč.

Nabídka Institutu divadelního umění


Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje další, v pořadí již IV. ročník Akademie IDU, který se uskuteční od dubna do listopadu 2019 v Brně a Praze.
Vzdělávací program pro kulturní manažery (zástupce kulturních organizací všech oborů a typů) nabídne tři přednášky a šest workshopů se špičkovými lektory. Budou zaměřené na dovednosti nezbytné pro efektivní řízení kulturních organizací.
Tématy letošního ročníku jsou kreativní myšlení, strategické myšlení, strategie budování značky, leadership, finanční řízení či fundraising.  Uzávěrka pro přihlášení je 10/3/2019.
Seznámit s Akademií se mohou potenciální zájemci zdarma již 27/2/2019 na přednášce a diskuzi Jak se vede kulturní organizace?

Více zde.

Stipendia pro mladé italštináře

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je letos zaměřena na oblast současné italské dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.

Termín podání přihlášek: elektronicky na email eliasova@dilia.cz do 28. února 2019 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad). Přihlášku a testovací překlad najdete zde. Účastníci obdrží stipendium: 5000 Kč. Počet míst: 3 

Rezidenční program Saari

Rezidenční program Saari ve finském městě Mynämäki je zaštítěný nadací Kone a určený umělcům, spisovatelům, básníkům, překladatelům, kurátorům, kritikům a uměleckým kolektivům. Rezidenti mají možnost pracovat na konkrétním projektu v klidném prostředí finského venkova a v rámci doprovodného programu navázat spolupráci s ostatními rezidenty.

celý článek

Program na podporu překladů z polštiny

Polský Institut knihy vyhlašuje překladatelský program pro rok 2019, jehož cílem je mezinárodní propagace polské literatury. Program nabízí finanční podporu nakladatelům, kteří mají zájem o publikaci polské literatury v cizím jazyce.

celý článek

Literární překlad staví mosty

Evropský stipendijní program Goethe-Institutu připravovaný ve spolupráci s Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. a kulturní nadací Saska nabízí profesionálním překladatelům německé literatury pracovní stipendium v Německu.

Nabídku stipendií pro germanisty s uzávěrkou přihlášek 28. února 2019 naleznou zájemci zde.

Zemřela portugalistka Pavla Lidmilová

Zemřela portugalistka Pavla Lidmilová

S lítostí oznamujeme, že nedlouho před svými 87. narozeninami zemřela významná překladatelka z portugalské a brazilské literatury Pavla Lidmilová. Odchodem Pavly Lidmilové (2. 2. 1932 - 25. 1. 2019) ztrací česká portugalistika výjimečnou osobnost. Vystudovala španělštinu a češtinu na FF UK v Praze, ale celý život se věnovala porutgalsky psaným literaturám, ať už portugalské nebo brazilské. Portugalština jí učarovala při práci redaktorky zahraničního vysílání Československého rozhlasu, kde se při práci setkávala zejména s brazilskými kolegy. V letech 1969-1992, kdy oficiálně odešla do důchodu (překladům se však věnovala až do pozdního věku), pracovala v Československé akademii věd, kde se celoživotně zabývala právě portugalsky psanými literaturami. Její citlivý výběr autorů napomohl tomu, že brazilská literatura v jejích překladech ukotvila brazilskou realitu v českém kulturním prostředí. Její překladatelská bibliografie je přepestrá a přebohatá (kompletní bibliografie překladů zde). Přeložila například Fernanda Pessou, Antunese da Silvu či Urbana Tavarese Rodriguese, Paula Coelha a další autory z obou břehů Atlantiku. Velkým počinem byl překlad rozsálého brazilského románu Rosy Joãa Guimarãese Velká divočina. Portugalsko v roce 1994 udělilo Pavle Lidmilové Řád Infanta Jindřicha stupně komturského, téhož roku byla Brazilským svazem spisovatelů vyhlášena Mezinárodní osobností roku, v roce 2001 ji Brazílie vyznamenala Řádem Rio-Branca rytířského stupně. V roce 2000 obdržela cenu Obce překladatelů za převod Živé vody Clarice Lispectorové a v roce 2005 jí byla udělena Státní cena za překlad. V roce 2018 ji Obec překladatelů uvedla do překladatelské Síně slávy. Česká portugalistika v ní zrácí velkou, ale zároveň skromnou osobnost. Všem příznivcům portugalské a brazilské literatury bude chybět. Čest její památce.

Poslední rozloučení se bude konat v rodinném kruhu.

Zasvěcený medailonek z pera portugalistky Šárky Grauové, napsaný původně pro časopis PLAV 7/2012

celý článek

Výstava o Dušanovi Karpatském

Výstava o Dušanovi Karpatském

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna srdečně zvou na výstavu "Dušan Karpatský známý a neznámý". Koná se v Národní knihovně, Klementinum, od 31. ledna do 16. března 2019.
Vernisáž výstavy připomínající odkaz našeho loni zesnulého kolegy, nositele Státní ceny za překladatelské dílo, literárního historika a pilného propagátora česko-jihoslovanské vzájemnosti,  proběhne 31. 1. 2019 v 17 hod.

Pozvánka

Setkání s novými členy Obce překladatelů

31. ledna 2019 od 18:00 se bude v Kampusu v Hybernské ulici 4 konat první setkání s novými členy OP. Od této neformální akce si slibujeme motivaci členské základny, vzájemné osobní poznání, získání nových podnětů, ale také nápady, jak by si noví členové představovali vlastní zapojení do činnosti OP. Pokud se akce setká s odezvou, rádi bychom takové setkání s novými členy uspořádali i příští rok. Jsme přesvědčeni o tom, že zaslání přihlášky, její schválení a následné vyrozumění o přijetí do OP nemůže vynahradit osobní setkání. Další informace na našem facebooku,

Uzávěrky soutěží OP

Své příspěvky a návrhy na ocenění soutěží OP laskavě posílejte do sekretariátu OP do těchto termínů:

Překladatelská soutěž Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele: do 31. ledna 2019

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad loňského roku: do 15. února 2019

Anticena Skřipec: do 14. dubna 2019

Uzávěrka Magnesie Litery

Své tipy na nominace do některé z 11 kategorií populární literární soutěže mohou nakladatelé a další právnické i fyzické subjekty vyplňovat do 18. ledna 2019 (tentokrát online po otevření stránky https://www.magnesia-litera.cz/#dulezite). Podmínkou je kromě vyplnění přihlášky také zaslání nejméně dvou výtisků knihy.

Opustil nás Gustav Francl

S lítostí oznamujeme, že ve věku 99 let odešel na věčnost novinář, filmový kritik a překladatel z francouzštiny, španělštiny a angličtiny Gustav Francl. Doma byl zejména ve francouzském jazyce a kultuře, za její šíření byl v roce 2011 odměněn francouzským řádem Akademických palem. Z francouzštiny převedl do češtiny takové autory jako Jules Verne, Gustav Flaubert, Jean Racine či Pierre de Ronsard. Celý medailonek a ucelenou bibliografii našeho kolegy naleznete zde. Čest jeho památce.

Uzávěrka Jiřího Levého posunuta

Mladí a začínající překladatelé mají nyní čas k poslání příspěvků do Soutěže Jiřího Levého do 31. ledna 2019. Uzávěrka se na návrh  poroty posouvá z původního termínu o týden. Rádi připomínáme tuto možnost upozornit na svůj talent prostřednictvím překladu, jehož předlohu si sami zvolíte, těšíme se na vaše texty a přejeme do příštího roku hodně tvůrčích sil a příležitostí. 

Podmínky k účasti na rozkliknutí zde.

Odešel Vladimír Svatoň

S lítostí sdělujeme, že nás navždy opustil literární historik a teoretik, rusista a komparatista, překladatel z ruštiny, náš kolega Vladimír Svatoň (19. 7. 1931 - 26. 12. 2018). Publikoval řadu statí z dějin ruské literatury 19. století. Pomáhal zakládat Centrum komparatistiky na FF UK a založil akademický časopis Svět literatury. Z ruštiny přeložil například Michaila Bachtina a literárně vědní práce K. K. Vaginova a A. P. Skaftymova. Významaná je jeho kniha Pokusy o renesanci Západu: literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, na které se podílel s profesorkou Annou Houskovou. Bude chybět nejen nám, ale především studentům, kteří na něj s obdivem vzpomínají.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 4. ledna 2019 v 11:40 v Ústřední obřadní síni Olšanské hřbitovy.

Listujeme v knize

Se sekcí Obce překladatelů "Bubeníčci" listujeme v knize Duše, buď krásná, pojednávající o Inuitech v Grónsku, v Kanadě a na Aljašce.

V pátek  4.1. 2019 v 19.30, v Divadle na Prádle, Praha 1, Besední 3

Účinkují Barbora Hrzánová, Přemysl Rut, Stanislav Rubáš, Libor Vacek, Zdeněk Zdeněk a Hana Kofránková. Hostem večera je překladatel Zdeněk Lyčka.

Bez redakce to nejde

Třetí pokračování seriálu Ztraceni v překladu, který OP pořádá v Knihovně Václava Havla, se uskutečnil 5. listopadu pod názvem Bez redakce to nejde! Mimopražští a další zájemci mohou celý pořad zhlédnout na videozáznamu pořízeném naším hostitelem na http://www.vaclavhavel.cz/cs/index/videa/955/ztraceni-v-prekladu-iii-bez-redakce-to-nejde-5-11-2018

Básník, překladatel, čtenář

Listování zábranovským sborníkem 


vzniklým z příspěvků konference Ústavu translatologie FF UK v listopadu 2015.

Hosté:
Eva Kalivodová, Petr Eliáš, Stanislav Rubáš, Zuzana Šťastná, Hana Kofránková, Libor Vacek.

Hudební spolupráce:
Milan Dvořák

Ve středu 5. 12 2018 v 19.30 v kavárně Divadla Na Prádle, Besední 3, Praha 1

Srdečně zve

sekce Obce překladatelů “Bubeníčci”

Stipendijní pobyt v Broumově pro překladatele z němčiny

Na únor 2019 nabízí OP ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha a Kulturním centrem kláštera Broumov 14tidenní stipendijní pobyty určené k soustředěné práci v  samostatném domku v areálu kláštera. K dispozici jsou 2 samostatné pokoje + společná kuchyňka + sociální zařízení. Výše stipendia činí 6.000 Kč.  Podmínkou pro získání stipendia je krátký  životopis v němčině, výběrová bibliografie a bližší informace o překladu, na němž  během pobytu budete pracovat. Máte-li o pobyt zájem, napište si obratem o příslušné podklady  na mail: Linhartovah@seznam.cz. Vyplněné podklady je poté třeba zaslat GI do 30.11.
 

Po létě přijde listopad

Listopadoví Bubeníčci se budou v Divadle na Prádle věnovat překladové tvorbě Jiřího Joska.

Vzpomínat a číst z jeho překladů budou Hana Kofránková, Taťjana Medvecká, Jana Mertinová, Markéta Potužáková, Stanislav Rubáš a Jan Zelenka, Joskovy texty zazpívají Martin Doucha, Martina Kafková a Přemysl Rut.

V pátek 2.11. 2018, 19:30, kavárna Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1

Státní cenu za překlad získala Helena Stachová

Státní cenu za překlad získala Helena Stachová

V neděli 21. 10. 2018 byla na Nové scéně ND udělena Státní cena za překladatelské dílo. Získala ji polonistka Helena Stachová. 

Mezi autory, jejichž knihy převedla z polštny do češtiny, patří např. Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz, Stanisław Lem,  Karol Wojtyła, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, či Mariusz Szczygieł. Více k její bohaté bibliografii najdete v naší databázi zde.

Paní kolegyni Heleně Stachové srdečně blahopřejeme.

Jeronýmovy dny 2018

Jeronýmovy dny 2018

Pátek 2. a sobota 3. listopadu 2018.
K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1

Pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) v Praze, Ústavem translatologie FF UK v Praze, Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST) a Obcí překladatelů (OP).
 
Páteční program - začátek je pevný, další časy orientační - 2. 11. 2018 od 13.00 hod, sál č. 16. Více na webu JTP.
 
Tématicky je program spojen s workshopem Translating Europe na téma „Humans and data in translation“ a proběhne tradičně v režii DGT.
 

Pozvánka na film

Jiří Dědeček a Rachid Khalil z PEN klubu zvou naše členy i nečleny na film ZER kurdského režiséra Kazima Öze, který už získal řadu ocenění na různých festivalech. Přijďte na půvabnou orientální road movie, plnou krásných scenérií tajuplného Kurdistánu. Na příběh hledání vlastních kořenů a dávného rodinného tajemství.  Přijďte si popovídat s režisérem Kazimem Özem, který bude promítání přítomen.

25. října v 17:00 hodin, Kino Pilotů,

Donská 168/19, 100 00 Praha 10

celý článek

Ztraceni v překladu 3

Bez redakce to nejde!

Díváte se do tiráže knih? Je vám jasné, co dělá odpovědný redaktor, co editor, co korektor? Neplete se to dnes? Nezaměňují někteří nakladatelé redakci za korekturu? Vědí vůbec dnešní redaktoři, v čem spočívá jejich úloha? A vědí překladatelé, co mají a mohou od redaktora chtít? Jaké jsou nebo by měly být kompetence a odpovědnost těch, kdo se podílejí na vzniku překladové knihy? Kdo má odpovědnost za konečný text?

O procesu vzniku překladové knihy od koupě autorských práv po prodej v knihkupectví se bude mluvit na besedě redaktorů a nakladatelů dne 5. listopadu 2018 od 19:00 v Knihovně Václava Havla. Tentokrát se zaměřením na vztah překladatel –  redaktor – nakladatel. Pořádá Obec překladatelů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.
Besedy se účastní:
Jan Zelenka, anglista a bývalý redaktor nakladatelství Odeon
Jitka Jindřišková, nordistka a redaktorka
Petr Eliáš, anglista a šéfredaktor nakladatelství Albatros Media
Filip Tomáš, bohemista a nakladatel – Akropolis
Moderovat bude hispanistka, překladatelka a redaktorka v jedné osobě Anežka Charvátová

Těšíme se na vaši hojnou účast! Těšíme se na vaše dotazy z publika!
 

Herman Melville: Bílá velryba

Z překladu Šimona Pellara, oceněného Cenou Josefa Jungmanna za uplynulý rok, čtou Hana Kofránková, Josef Somr a Libor Vacek. Zpívá Přemysl Rut. Pořádá sekce Obce překladatelů "Bubeníčci".

V pátek  12. října 2018 v 19:30

v kavárně Divadla na Prádle

Besední 3, Praha 1

Cena Josefa Jungmanna 2018

Cena Josefa Jungmanna 2018
Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku spolu s dalšími oceněními   byla  udělena 2. října 2018 v prostorách pražského Goethe Institutu. Porota ve složení Václav Jamek (předseda), Dagmar Hartlová, Magdaléna Štulcová, Olga Uličná  a Jan Zelenka rozhodla takto:
Cenu  Josefa Jungmanna za r. 2017 získává Šimon Pellar za překlad z angličtiny románu Hermana Melvilla Bílá velryba (Odeon);
Mimořádnou tvůrčí odměnu získává Magdaléna Křížová za překlad z hebrejštiny románu Asafa Gavrona Osada na pahorku (Pistorius a Olšanská);
Tvůrčí prémie:
Viktorie Hanišová (Philipp Winkler: Chuligán, překlad z němčiny, vyd. Host)
Věra Kociánová (Jurgis Kunčinas: Túla, překlad z litevštiny, vyd. Venkovské dílo)
Radvan Markus (Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína, překlad z irštiny, vyd. Argo)
Petra Martínková (Henry James: Anglické hodiny, překlad z angličtiny, vyd. Leda)
Jakub Šedivý (Ivan Šmeljov: Slunce mrtvých, překlad z ruštiny, vyd. Prostor)
Prémie Tomáše Hrácha nebyla udělena.
Do Síně slávy byla uvedena Pavla Lidmilová, překladatelka z portugalštiny a španělštiny, nositelka Státní ceny za překlad.
Krameriův vinš za podporu a rozvoj literárního překladu získává nakladatelská redaktorka Marie Zábranová.
Při této příležitosti bylo již tradičně předáno  Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského), a to Vítu Pokornému na antologii španělských básníků Generace 27.
Projev předsedy poroty Václava Jamka najdete zde.
Fotografie z vyhlášení, které pořídila naše kolegyně Věra Koubová, jsou zde.

Slavnostní předání CJJ

Obec překladatelů zve na slavnostní předání Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2017. Na večeru budou předány i další ceny a tvůrčí odměny. Přijďte mezi nás, přijďte si poslechnout ukázku z oceněného překladu, jste srdečně zváni. Platí pro členy OP i pro všechny příznivce dobrého překladu. Pozvánka s podrobnostmi po rozklinutí celého článku.

celý článek

Kurzy literárního překladu 2018/2019

Obec překladatelů pořádá i v zimním semestru 2018/ 2019 kurzy literárního překladu, v nichž zájemci o překládání literatury mohou dát své zálibě pevnější základy a prohloubit a rozšířit si praktické dovednosti a nezbytné znalosti v oboru. Z předchozích zkušeností s vedením těchto kurzů počítáme se 4-6 účastníky v jedné jazykové skupině s tím, že účast je možná také korespondenční formou.

celý článek

Anglista Petr Eliáš o překládání

Internetový portál iliteratura.cz pokračuje v uveřejňování rozhovorů s překladateli. Tentokrát přináší zajímavé pohledy anglisty a redaktora Petra Eliáše. Je výhodou, když je překladatel zároveň redaktorem? Jak je to s překladatelskými honoráři a možnostmi nakladatelů překladatelskou práci náležitě odměnit? O tom a mnohém dalším, co obnáší práce překladatele a redaktora, se dočtete v rozhovoru  zde.

Aféra Porno na Vltavě pokračuje

Dne 7. 7. 2018 byl na stanici ČRo Vltava odvysílán literární pořad, v němž zazněla část prózy  významného britského autora Alana Hollinghursta. Radní ČRo  Bc. Tomáš Kňourek text odsoudil kvůli dvěma údajně vulgárním výrazům (upřesňuje je překladatelka Marková ve svém tevřeném dopise - viz odkaz níže), napadl ČRo Vltavu a v Parlamentních listech k tomu přidal nenávistnou tirádu, která s pořadem samotným nemá nic společného. Citujeme doslovně:
Alan Hollinghurst je podle mě homosexuální aktivista převlečený za spisovatele. Uvedené oplzlosti svědčí o úrovni společenského života Velké Británie, země, která je dobrovolně zaplavována tou nejodpudivější formou islámu, kdy do některých městských čtvrtí domorodci raději nechodí, ‚lidé‘ se asi z dlouhé chvíle polévají kyselinou a bodají nožem. Fakt, že je zde za slavného spisovatele vydáván chlípník, nelegitimuje Český rozhlas, aby takové prasečiny poslouchaly naše děti. Tak špatně, jak dnešní Velká Británie, na tom ještě Česká republika není a doufám, že nikdy nebude.
Na toto vyjádření zareagovala otevřeným dopisem Hollinghurstova překladatelka Michala Marková (zde), za Výbor OP Anežka Charvátová (zde), za Asociaci spisovatelů + PENu Ivana Myšková  (zde). Nyní se OP za podpory JTP a výše uvedených organizací obrací na Volební výbor Parlamentu ČR s požadavkem o odvolání p. T. Kňourka z Rady ČRo, neboť jeho výlev vnímáme jako pokus o cenzurování literatury,  nepřijatelný projev xenofobie a homofobie, šíření strachu a netolerance v naší společnosti. S naším stanoviskem vyjádřili souhlas mnozí novináři a publicisté v celostátních médiích, které snaha o zasahování do nezávislosti ČRo znepokojila stejně jako nás. 

Loučíme se s Jiřím Joskem

Loučíme se s Jiřím Joskem

V pátek 10. srpna 2018 došla do Obce překladatelů další zarmucující zpráva. V ranních hodinách zemřel po těžké nemoci náš milý a vážený kolega, vynikající překladatel z angličtiny a také nakladatel a režisér Jiří Josek. Jeho život byl spjatý s překládáním díla W. Shakespeara, ostatně v r. 1999 získal za svůj nový překlad Hamleta  Cenu Josefa Jungmanna Do češtiny kromě toho převedl i řadu významných moderních amerických autorů. Úctyhodnou bibliografii Joskových překladů  naleznete v naší databázi zde.

Poslední rozloučení se konalo v pátek 17. 8. 2018 ve Velké obřadní síni strašnického krematoria. Dlouholetý přítel zesnulého Jan Zelenka vzdal hold překladatelskému dílu Jiřího Joska ve své smuteční řeči, jejíž text zveřejňujeme v další části článku.  

celý článek

Ocenění Marie Havlíkové

Naše kolegyně Marie Havlíková byla u příležitosti portugalského státního svátku 10. června vyznamenána Zlatou medailí vlády Portugalské republiky za zásluhy. Oceněna byla nejenom za překladatelskou činnost, ale i za výukovou, za práci na učebnicích či na slovníku lusofonních spisovatelů. Medaili Marii Havlíkové předala paní velvyslankyně Manuela Franco. Dodatečně lahopřejeme!

Dopis Radě Českého rozhlasu

Obec překladatelů reaguje otevřeným dopisem na skandální výroky p. Tomáše Kňourka, člena Rady ČRo, uveřejněné v pátek 27. 7. v Parlamentních listech. Jeho názory na vysílání stanice Vltava, kde v úryvku z románu Alana Hollinghursta Linie krásy zazněla slova, která prý ve slušné společnosti v rádiu zaznít nemají, nelze akceptovat. K případu se vyjádřila v dopise Radě Českého rozhlasu, který zveřejnil ČRo Vltava, překladatelka Michala Marková Obec překladatelů stanovisko kolegyně Markové plně sdílí a podporuje jej svým stanoviskem, vyjádřeným též v otevřeném dopise, uvedeném níže:

celý článek

Zemřel Radoslav Nenadál

Zemřel Radoslav Nenadál

S politováním oznamujeme, že dne 17. července zemřel Radoslav Nenadál, anglista, literární vědec, spisovatel a významný překladatel. Poslední rozloučení se koná v pondělí 23. července 2018 ve 13.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.

Radoslav Nenadál převáděl do češtiny zejména díla moderního amerického románu, hlavně pro nakladatelství Odeon a Albatros. Známý byl kromě jiného překladem Styronovy Sophiiny volby. K mnoha dílům americké literatury psal také předmluvy a doslovy. Literární statě pubikoval v časopisech Světová literatura, Literární měsíčník, Literární noviny a Tvar. Napsal několik vysokoškolských učebnic anglického jazyka a je autorem části hesel ve Slovníku spisovatelů USA (1979). Úctyhodnou bibliografii překladů Radoslava Nenadála naleznete zde.

Loni v říjnu jej Obec překladatelů povolala do své Síně slávy. Při té příležitosti o něm promluvil předseda poroty Ceny Josefa Jungmanna Václav Jamek.
 

celý článek

Za Helenou Kadečkovou

Za Helenou Kadečkovou

S velkou lítostí oznamujeme další smutnou událost. Ve věku 85 let zemřela dne 30. 6. 2018 nordistka, vyskoškolská pedagožka, překladatelka z islandštiny, staroislandštiny, norštiny a dánštiny, naše kolegyně Helena Kadečková. Kromě překladů byla autorkou knih o severských autorech, severské literatuře, kultuře a dějinách. Vydala i několik knih vlastní beletrie, inspirovaných severskými motivy. Obdržela tvůrčí odměnu v rámci Jungmannovy ceny (1998). Je držitelkou islandské ceny Sokolí řád (1991) a norského Řádu sv. Olava II. (1992) a Řádu sv. Olava I. (2002). Její bohatou bibliografii překladů naleznete zde

Zádušní mše se uskuteční v den jejích nedožitých 86. narozenin 14. srpna 2018 v 15 hodin v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora. 

celý článek

Rozhovor s překladatelem Robertem Novotným

Další rozhovor s cyklu rozhovorů s překladateli uveřejnil portál iliteratura.cz. Tentokrát Marie Hajdová zpovídala překladatele ze severských jazyků, angličtiny a němčiny Roberta Novotného. Rozhovor můžete číst na http://www.iliteratura.cz/Clanek/40095/novotny-robert

Lesk a bída překladatelství

Lesk a bída překladatelství

Po smutných zprávách přichází jedna radostná. Po dlouhých přípravách, téměř půlroční práci a hektické závěrečné redakci spatřil světlo světa obtýdeník TVAR č. 13/2018. Díky vstřícnosti redakce a šéfredaktora Adama Borziče, jemuž není lhostejné postavení překladatelů v naší současné společnosti, jsme se před půlrokem domluvili na spolupráci a přípravě společného čísla věnovaného překladatelské tematice a zároveň představení Obce překladatelů. Děkujeme všem, kteří se na čísle podíleli, ať už jen příspěvkem do ankety, která ve svém celku o nás a naší situaci hodně vypovídá, či rozsáhlejším pojednáním. Co se v čísle můžete dočíst? V č. 13 TVARu nazvaném LESK a BÍDA PŘEKLADATELSTVÍ čtěte:

celý článek

Zemřela Hana Preinhaelterová

Po několika dnech přinášíme další smutnou zprávu. Naše řady navždy opustila Hana Preinhaelterová: anglistka a bengalistka, překladatelka z bengálštiny, sama spisovatelka a pedagožka. Pohřeb se bude konat 30. 6. v 17:00 na vyšehradském hřbitově. Kromě překladů bengálské literatury, který je velmi obsáhlý a neleznete jej na http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/P/PreinhaelterovaHana.htm, napsala několik vysokoškolských skript z oboru a učebnic bengálštiny, byla též autorkou popularizačních pořadů seznamujících českou veřejnost s bengálskou kulturou. Do bengálštiny přeložila pohádky Boženy Němcové a povídky Karla Čapka. Čest její památce.

Česká sinologie ztratila významného překladatele

Česká sinologie ztratila významného překladatele

Přinášíme smutnou zprávu: zemřel  literární vědec a překladatel z čínštiny, profesor sinologie a srovnávací literatury Oldřich Král, laureát Státní ceny za překladatelské dílo z r. 2010.  Kromě vlastní překladatelské práce přednášel dějiny čínské litertury v Orientálním ústavu AV a v 60. letech 20. století také na katedře filologie a dějin Dálného východu FF UK. V 70. letech však musel univerzitu z politických důvodů opustit. Na čínskou kulturu však nezanevřel a pracoval jako kurátor ve Sbírce orientálního umění Národní Galerie v zámku na Zbraslavi. Podílel se na organizaci výstav čínského umění a tvorbě katalogů. Některé jeho tituly musely vyjít v samizdatu. Od založení samostatného Ústavu Dálného východu byl jeho prvním ředitelem a v roce 1993 založil Centrum komparatistiky FF UK. Seznam jím přeložených děl z čínštiny je více než dlouhý. Najdete jej na http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/K/KralOldrich.htm. Bude chybět české sinologii i nám, jeho kolegům.

Pohřeb se bude konat v pátek, dne 29. 6. 2018 ve 12:00 ve velké obřadní síni kremtoria ve Strašnicích.

Výsledky Soutěže Jiřího Levého 2018

Porota Obce překladatelů ve složení Anežka Charvátová (předsedkyně), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík vyhlásila 14.6. v Café Kampus výsledky 26. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé a začínající překladatele (viz naše fotogalerie). Posoudila celkem 55 zaslaných příspěvků a vybrala k ocenění tyto talentované autory: 
Próza:
1. cena: Anna Melicharová, FR, Marcus MALTE, Chlapec
2. cena: Tereza Jůzová, NĚM, Christoph MECKEL, Světlo
3. cena: Jana Tomečková, FR, Agnès DESARTHE, Ce coeur changeant
             Tomáš Erhart, RUŠ, Vladimír SOROKIN, Marfušina radost
             Agáta Lukášková, FR, Virginie DESPENTES, King Kong Théor
Čestná uznání:
            Kateřina Jemelíková, IT, Francesco GUNGUI, Tutto il tempo che vuoi
            Zuzana Hildenbrand, FR, Philippe CLAUDEL, L´arbre du pays Toraja
            Martin Surovčák, ŘEČ, Christos CHOMENIDIS, Dům a cela
Poezie
1. cena neudělena
2. cena: Roman Jakubčík, ANGL, Chris HARRIS, Rýmování mi prostě nejde
3. cena: Anna Melicharová, ŠP, Jorge GUILLÉN, Cántico
Zároveň byl vyhlášen 27. ročník soutěže s uzávěrkou pro zaslání příspěvků 25. ledna 2019.

Ocenění pro Annu Kareninovou

Prestižní Cenu Revolver Revue letos obdrží překladatelka Anna Kareninová a hudebník a performer Zdeněk "Hmyzák" Novák. Předána jim bude ve čtvrtek 14. června na Večeru RR ve Vinohradském pivovaru v podobě tradičních bronzových plaket od Viktora Karlíka. V rámci večera bude také uvedeno nové, letní číslo RR a jeho příloha.

Anna Kareninová se jako překladatelka věnuje především dílům Louise-Ferdinanda Célina a Ezry Pounda, ale i mnoha dalším. V roce 2011 vydala v Edici Revolver Revue knihu Céline v Čechách. Působila jako (šéf)redaktorka nakladatelství Odeon a Český spisovatel a revue Světová literatura. Je rovněž překladatelkou a autorkou dialogů a podtitulků více než dvou set filmů, mnohdy významných světových režisérů. Překládá i operní libreta.

celý článek

Předčasné úmrtí

Předčasné úmrtí

O prvním červnovém víkendu (2. 6. 2018) nečekaně zemřela Karina Havlů, překladatelka z italštiny a angličtiny, filmová historička, autorka několika úspěšných kulinářských titulů a časopiseckých sloupků. V překladu se soustřeďovala především na divadelní texty - viz její heslo v naší databázi. O datu posledního rozloučení budeme informovat.

Vyhlášení výsledků Soutěže Jiřího Levého

Srdečně zveme na vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže Jiřího Levého ročník 2017/2018. Uskuteční se v kavárně Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1 – Staré Město ve čtvrtek 14. června 2018 od 15:00. Po vyhlášení následuje překladatelská dílna - práce nad zaslanými texty.

pozvánka

Visegrád čte a diskutuje

Institut uměni – Divadelní ústav (IDU) zve na literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele. Hosty letošní jarní sezóny jsou spisovatelka a malířka Daniela Šafránková (Česko), spisovatel a básník Andrzej Muszyński (Polsko), básník a překladatel Marcell Szabó (Maďarsko) a básník a spisovatel Erik Šimšík (Slovensko). Moderuje Tereza Semotamová. Ukázky z děl čte herec Kajetán Písařovic.

Čtení a diskuse s česko-maďarsko-polským simultánním tlumočením.se uskuteční v pondělí 11. června 2018 od 19.00 v Maďarském institutu, Rytířská 25–27, Praha 1.

Návrhy na Cenu Josefa Jungmanna

Nakladatelé navrhli porotě OP celkem 72 překladových titulů k ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Knihy byly vystaveny spolu s překlady oceněnými v loňském roce v samostatné vitrině OP na Světu knihy (viz naše fotogalerie). Porota ve složení Václav Jamek (předseda), Dagmar Hartlová, Magdalena Štulcová, Olga Uličná a Jan Zelenka spolupracuje vzhledem k šíři zastoupených jazyků s dalšími odbornými poradci. Seznam návrhů podle abecedního pořadí jazyků naleznete zde.

Skřipec 2018

O významu udělování anticeny Skřipec, o důležitosti kvalitního překladu, o tom, zda se od divokých 90. let 20. století poměry na poli překladatelství u nás změnily, a o překládní literatury vůbec hovoří pro Lidové noviny (14. 5. 2018) místopředsedkyně Alena Lhotová. Více na https://www.lidovky.cz/prekladatele-natahuji-na-skripec-nekdy-nam-hrozi-i-zalobou-rika-alena-lhotova-1w9-/kultura.aspx?c=A180511_103844_ln_kultura_jto

Vyhlášení Anticeny Skřipec

Vyhlášení Anticeny Skřipec

Na Světu knihy byly v pátek 11. 5. vyhlášeny výsledky Anticeny Skřipec za rok 2017. Odborná porota ve složení Jiří Hanuš, Kateřina Brabcová a Milada Matějovicová se po zevrubném posouzení navržených titulů  rozhodla udělit anticenu rovným dílem překladu knihy Mých tisíc životů J.-P. Belmonda (vydal Práh, Praha 2017, překlad Kateřina Dejmalová) a překladu publikace Novak Djokovič Chrise Bowerse (Omega-Dobrovský, Praha 2017, překlad Lucie Paulová).

Tisková zpráva

Průvodní slovo Jiřího Hanuše (s vloženými posudky)

Posudek Milady Matějovicové na překlad knihy Novak Djokovič

 Posudek Jiřího Hrona na překlad knihy Novak Djokovič

Posudek Kateřiny Brabcové na publikaci Panství Downton

Z recenze Jany Machalické na knihu Mých tisíc životů

Posudek Aleny Lhotové na překlad knihy Mých tisíc životů 

Zemřel Antonín Líman

S lítostí oznamujeme, že 2. května 2018 zemřel v kanadském Vancouveru  japanolog Antonín Líman, laureát Ceny Josefa Jungmanna za rok 2007. Obdržel ji za překlad  z japonštiny díla Masudži Ibuseho Na vlnách (vydala Paseka). Základní životopisné údaje a bibliografii našeho milého a respektovaného kolegy najdete v databázi OP. Japanoložka Zdenka Švarcová se za životem Antonína Límana ohlédla 11. května v Lidových novinách a tento článek pro účely webu OP laskavě poskytla.

Svět knihy přede dveřmi

Pražský knižní veletrh začíná již ve čtvrtek 10. 5. Otevřeno bude od 9.30 do 19.00, v neděli pouze do 16.00. Obec překladatelů se tradičně zúčastní výstavou oceněných či nominovaných překladových titulů (ve Střední hale) a udělením Anticeny Skřipec (Velký sál Střední haly v 16.00 v pátek 11. 5.). Jste srdečně zváni.
Více o letošním ročníku Světa knihy a dalších překladatatelských akcí naleznete v našich posledních Zprávách.

Rozhovory s překladateli

Internetový literární portál iliteratura.cz začal uveřejňovat rozhovory s překladateli. Seriál začíná rozhovorem s překladatelkou Petrou Diestlerovou, která se věnuje převážně překladům angloamerické prózy. Zpovídá Marie Hajdová. Rozhovor najdete na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/39849/diestlerova-petra

Radek Malý: Potýkání s Faustem

Z nového překladu čtou Hana Kofránková, Josef Somr, Libor Vacek a Anna Randárová. Zpívá Přemysl Rut.
V pátek  4. 5. 2018 v 19:30 v kavárně Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1.
Zve sekce Obce překladatelů “Bubeníčci”.

Odešel Pavel Šrut

Odešel Pavel Šrut

V pátek 20. dubna zemřel Pavel Šrut, český básník, překladatel, fejetonista, autor řady knih pro děti a písňových textů. Vystudoval anglistiku a hispanistiku na Filozofické fakultě UK,  po studiích krátce pracoval jako nakladatelský redaktor. V letech 1971 – 1997 byl ve svobodném povolání, posléze působil v rozhlasové stanici Vltava. Za svá literární díla získal řadu ocenění včetně té nejvyšší, Státní ceny za literaturu (2015).

Překládal z angličtiny a španělštiny. Zaměřoval se na poezii Dylana Thomase, na dílo D. H. Lawrence a J. Updikea, Do češtiny převedl také Shakespearovy Sonety či výbor básní Leonarda Cohena. ze španělsky psané literatury mu bylo blízké dílo M. Hernándeze. Zvláštní místo v jeho tvorbě zaujímají literární adaptace pohádek z různých dob a různých zeměpisných oblastí - anglické, irské, skotské, velšské a americké.

Poslední rozloučení s Pavlem Šrutem se koná 2. května ve 14.00 ve strašnickém krematoriu.

celý článek

Setkání s ruskou bohemistkou v Brně

Pražákův palác, Husova 18, Brno, ve středu 25. dubna 2018 v 18:00.

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně zvou členy OP do nově zrekonstruované knihovny Pražákova paláce na besedu o knize Jak se dělá galerie a jejím ruském překladu. Knihu vydala v roce 2016 právě Moravská galerie a odhaluje v ní dětským čtenářům své taje, jak se dělají výstavy nebo jak se galerie vyvíjely v průběhu staletí. Český originál představí jeden z jeho autorů, Rostislav Koryčánek.

celý článek

Autorské čtení Encarny Castillo

Autorské čtení Encarny Castillo

Spolu s Prahou městem literatury a Památníkem národního písemnictví zveme na autorské čtení španělsky píšící katalánské spisovatelky Encarny Castillo, která  pobývá v Praze na stipendijním pobytu. Setkání se koná ve čtvrtek 26. dubna od 19:00 v Malé vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici 20, Praha 6. Večer moderuje Anežka Charvátová, ukázky z knih přednese Kajetán Písařovic.

Pozvánka

Zlatá stuha za r. 2017

Zlatá stuha, výroční cena pro nejlepší české autory, překladatele a ilustrátory knih pro děti a mládež, byla 16. dubna udělena již po šestadvacáté. Soutěž vyhlašují a pořádají Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů, Obec překladatelů a Památník národního písemnictví.

V překladové části soutěže porota ve složení Dominika Křesťanová (předsedkyně), Alena Pokorná, Martina Knápková a Jitka Jindřišková vybrala z kandidátů nominovaných v jednotlivých kategoriích tyto překladatele: Davida Petrů (v kategorii beletrie pro děti), Barboru Puchalskou (beletrie pro mládež) a Richarda Podaného (literatura faktu pro děti a mládež).

celý článek

Mladý Jeroným 2018

Jednota tlumočníků a překladatelů zve zájemce na sobotu 21. 4. 2018 k účasti na své tradiční jarní akci, tentokráte na téma Etika v překladatelské a tlumočnické profesi. Vstup volný, registrace netřeba. Více na http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/MLADY-JERONYM.

A hned v neděli 22. 4. vyráží JTP na jarní výlet za sv. Jeronýmem do Dobříše a Mníšku pod Brdy - viz http://www.jtpunion.org/Akce/Aktualni-prehled-akci/2018/JARNI-VYLET-ZA-SV-JERONYMEM-DO-DOBRISE-A-MNISKU-PO.

Členové OP jsou na obou akcích srdečně vítáni.

Příležitost pro překladatele

České literární centrum  požádalo Obec překladatelů o zveřejnění této zajímavé nabídky:

Milé překladatelky, milí překladatelé,

Máte „v šuplíku“ úryvek z překladu knihy, která by v češtině rozhodně neměla chybět? Chcete se v krátkém čase seznámit se zástupci tuzemských nakladatelství? Chcete získat nebo si osvěžit profesní kontakty?

České literární centrum a Svět knihy Praha 2018 vás zvou na setkání s nakladateli formou speed datingu. To proběhne v rámci Profesního fóra Světa knihy ve čtyřech jednotlivých blocích . K účasti budou pozváni redaktoři nejvýznamnějších českých nakladatelství vydávajících překladovou literaturu.

V případě předběžného zájmu o účast na setkání zašlete prosím krátké potvrzení na adresu produkce@czechlit.cz. V předstihu Vám posléze zašleme seznam zúčastněných nakladatelů a tabulku s termíny, do které se bude třeba zapsat (kapacita je omezená).

Na setkání se těší,
tým Českého literárního centra

Příloha

Litery 2018

Litery 2018

Ve středu 4. dubna 2018 byla na Nové scéně Národního divadla v Praze udělena výroční ocenění literární soutěže Magnesia Litera. Literu za překladovou knihu získal překladatel z irštiny Radvan Markus za převod románu Mártína Ó Cadhaina Hřbitovní hlína. Knihou roku se stala publikace Erika Taberyho Opuštěná společnost. Úplný seznam vítězů všech 11 kategoriích včetně anotací jednotlivých děl naleznete zde.

Na začátku večera byly oznámeny výsledky hlasování o knize století. U odborné veřejnosti získaly největší počet hlasů Haškovy Osudy dobrého Švejka, u široké veřejnosti Jirotkův Saturnin. Udílení cen vysílala ČT art, v jejímž archivu je možno záznam večera zhlédnout.

Vzpomínka na Jiřího Honzíka

Místo dne pohřebního - večer vzpomínek u příležitosti nedožitých 94 let básníka, literárního vědce, rusisty, překladatele z ruštiny a němčiny

docenta PhDr. Jiřího Honzíka (1924 - 2018)

Vzpomínat budou Hana Kofránková, Jana Červenková, Milan Dvořák a další.

V pátek 13. 4. 2018 v 19:30 v kavárně Divadla na Prádle, Besední 3 , Praha 1

Na věčnost odešel další kolega

Březen letošního roku přináší samé smutné zprávy. Dne 22. 3. 2018 zemřel náš kolega Jan Kantůrek, dlouholetý a obětavý člen revizní komise OP. Překladatel z angličtiny, populární zejména svými překlady science-fiction literatury, komiksů a westernů. Čtenáři si oblíbili zejména jeho překlady Terryho Pratchetta. Je nositelem ceny Akademie science-fiction, fantasy a horroru. Za sebou nechal bezmála stovky přeložených titulů. Bibliografii Jana Kantůrka (do r. 2000) najdete zde.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 5. 4. 2018 ve 14 hodin, ve Velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.

Nový překlad Goethova Fausta

Nový překlad Goethova Fausta

Náš kolega Radek Malý osobně zve na přednášku o novém překladu Goethova Fausta. Srdečně zveme také.


Vážení a milí kolegové,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozval na přednášku a následnou diskusi o novém překladu Goethova Fausta v pondělí 26.3. v 18.30 na Nové scéně Národního dovadla:
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/13225
Inscenace obou dílů Goethova Fausta, kterou pro Stavovské divadlo připravil režisér Jan Frič s dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským, jistě vyvolá diskuse i stran nutnosti nového překladu tohoto velkolepého literárního díla. Překladatel Radek Malý se pokusí představit pozadí úvah o celém projektu a nastíní způsob, kterým postupoval. Také se na konkrétních ukázkách pokusí doložit, v čem je jeho překlad více „divadelní“ než „literární“.

s pozdravem
Radek Malý

Odešla také Vlasta Dvořáčková

Ve středu 14. března 2018 zemřela Vlasta Dvořáčková, vynikající překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, autorka několika básnických sbírek a rozhlasovývh her, někdejší redaktorka Odeonu a laureátka 19. ročníku Ceny Josefa Jungmanna (za r. 2009) za překlad knihy polské básnířky Wislawy Szymborské Okamžik. Dvojtečka. Tady.

Poslední rozloučení se koná  ve středu 21. března ve 13. 40 v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech. Bibliografii Vlasty Dvořáčkové viz naše databáze http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/D/DvorackovaVlasta.htm

Další smutná zpráva

Další smutná zpráva

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že ve věku nedožitých 94 let zemřel 12. března 2018 náš respektovaný kolega Jiří Honzík, literární historik, rusista, vysokoškolský učitel, kulturní žurnalista, překladatel z ruštiny a z němčiny. Byl zakládajícím členem Obce překladatelů a působil v prvních letech po jejím založení ve výboru..

celý článek

Zemřel Jan Hlavička, povídkář a překladatel

V pondělí 5. března zemřel v Praze ve věku 66 let Jan Hlavička, jeden z nejvýznamnějších autorů zlatého věku české vědeckofantastické povídky 80. let a překladatel zejména z němčiny. Oznámil to jeho nakladatel a přítel Ivo Železný, nekrolog laskavě poskytl Jan Vaněk jr.

Zádušní mše za J. Hlavičku je ve středu  4. dubna ve 14.00 u Panny Marie Sněžné.

celý článek

Rakouské hrdinky na Vltavě

Rakouské hrdinky na Vltavě

Překladatelka z němčiny Zuzana Augustová hovoří s redaktorkou Veronikou Štefanovou v pátek 9. března ve 13 h. na stanici ČR Vltava v pořadu Reflexe o rakouských literárních hrdinkách u Ingeborg Bachmannové, Elfriede Jelinekové a Thomase Bernharda.

Magnesia Litera 2018

Poroty literární soutěže Magnesia Litera zveřejnily v úterý 6. března nominace v jednotlivých kategoriích. Na cenu za překladovou knihu jsou navrženy tyto tituly: 

Jonathan Franzen: Purity, z angličtiny přeložila Lucie Mikolajková, vydala Kniha Zlín;
Asaf Gavron: Osada na pahorku, z hebrejštiny přeložila Magdaléna Křížová, nakl. Pistorius & Olšanská;
Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína, z irštiny přeložil Radvan Markus, Argo.

Kompletní seznam nominací a anotace ke všem titulům najdete zde. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku se uskuteční 4. dubna a vysílat ho bude v přímém přenosu ČT art.

Změna data přednášky doc. Pechara

Změna data přednášky doc. Pechara

Přednáška doc. Jiřího Pechara Charakteristika postav v Dostojevského Běsech se překládá z 16. března na 23. březen 2018. Místo konání: FFUK, nám. Jana Palacha 2, 3. patro, č. 325, čas 17:00. Srdečně zveme.

Krátce

Výbor Obce překladatelů, který vzešel z voleb valné hromady koncem ledna 2018, zvolil na svém  prvním povolebním zasedání 1. 3. 2018 předsedkyní OP opět Hanu Linhartovou a místopředsedkyní OP Alenu Lhotovou. Funkční období výboru i vedení je tříleté. 

Březnoví Bubeníčci

William Shakespeare: Jindřich VI.

Z nového překladu Jiřího Joska čte Libor Vacek, Hana Kofránková a další, anglický originál čte Robert Russell.

V pátek  2. 3. 2018 v 19:30 v kavárně Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1.
 

Ztraceni v překladu 2 - video

Ztraceni v překladu 2 - video

Avizovaný pořad OP "Ztraceni v překladu 2" se uskutečnil v Knihovně Václava Havla 15. února. Besedu s nakladateli a překladateli přišlo zhlédnout asi 80 posluchačů. Pro ty, kdo přijít nemohli, máme proklik na video s celým večerem zde.

Ztraceni v překladu 2

Obec překladatelů a Knihovna Václava Havla vás srdečně zvou na setkání nakladatelů a překladatelů. U kulatého stolu se bude hovořit o tom, jak si nakladatelé vybírají k překladu zahraniční literaturu, jakým způsobem si pro její překlad vybírají překladatele nebo jak funguje spolupráce mezi překladatelem a redaktorem. Těšíme se na vás, přijďte, týká se nás to bytostně.
Debatovat budou: Jindřich Jůzl z nakladatelství Odeon, Barbora Klimtová z nakladatelství Paseka, Petr Januš z nakladatelství Rubato. Za překladatele Tereza Semotamová a Jovanka Šotolová.
Moderuje hispanistka Blanka Stárková.
Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
Kdy: 15. února 2018, 19:00 – 21:00

Transkripce japonštiny

Transkripce japonštiny

Japanistka Zdena Švarcová nás informovala o internetovém odkazu na elektronickou knihu zabývající se podrobně českou transkripcí japonských názvů, vlastních jmen apod. Překladatelé překládající z různých jazyků díla, v nichž se japonské reálie vyskytují, odkaz bezpochyby vřele uvítají. Autorky publikace Ivona Barešová a Monika Dytrtová působí na Katedře asijských studií FF UP. Publikaci si můžete stáhnout zdarma i do čtečky na adrese

https://flexibooks.cz/problematika-ceske-transkripce-japonstiny-a-pravidla-jejiho-uzivani/d-72418/#.WmhjK0xFzcs.

Uzávěrka nominací na Cenu Josefa Jungmanna

Blíží se datum, dokdy mohou  nakladatelé, redaktoři, překladatelé i čtenáři navrhnout překladové tituly na Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku. Kromě kvality je stěžejní i vročení 2017.

Přihlášky lze zasílat do 15. února 2018.
.

Výsledky voleb do výboru

Valná hromada OP zvolila na svém zasedání 26. ledna 2018 nový výbor v tomto složení (abecedně):
Helena Beguivinová, Anežka Charvátová, Václav Jamek, Kateřina klabanová, Alena Lhotová, Hana Linhartová, Olga Lomová, Jan Seidl, Tereza Semotamová, Blanka Stárková, Robert Svoboda, Ladislav Šenkyřík a Anna Tkáčová. Revizní komise bude mít straronové složení: Věra Hrubanová, Jan Jeništa a Jan Kantůrek. Výbor zvolí na své první schůzi statutární zástupce OP. 

Německo-česká překladatelská dílna ViceVersa 2018 - výzva

Zveme zájemce na druhou německo-českou překladatelskou dílnu ViceVersa, která překladatelkám a překladatelům z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožní společně pracovat na předložených projektech, diskutovat o překladatelsky relevantních tématech a pracovně-politické situaci.

Vedení dílny: Věra Koubová a Doris Kouba. Okruh účastníků: překladatelky a překladatelé z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny (beletrie, odborná literatura, divadelní hry, esejistika a poezie), kteří již alespoň jedenkrát vydali svůj překlad. Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1. Termín: od pondělí 16. července 2018 do neděle 22. července 2018.

Přihlášky posílejte na E mail@uebersetzerfonds.de do 15. dubna 2018. Výběr účastníků proběhne do 15. května 2018.

celý článek

Jména překladatelů na obálkách

V aktuálním článku serveru iDnes věnuje Monika Zavřelová pozornost otázce uvádění jmen překladatelů na obálkách vydávaných knih a viditelnosti literárních překladatelů obecně. Je to patrně poprvé, co je tomuto tématu věnován prostor v celostátním médiu.

Článek si můžete přečíst zde:

Překladatelé chtějí svá jména na obálkách

Charlotte Roos ve Strašnicích

Charlotte Roos ve Strašnicích

Kolegyně Zuzana Augustová srdečně zve na scénické čtení svého překladu hry Alergie od současné německé autorky Charlotte Roos. Čtení proběhne 2. 2. v 19. 30 ve Strašnickém Divadle X10 za přítomnosti autorky. 

Více na http://www.divadlox10.cz/9-repertoar/1039-charlotte-roos-alergie-scenicke-cteni.

Valná hromada 2018

Výbor Obce překladatelů zve všechny členy na valnou hromadu, která se bude konat v pátek 26. ledna 2018 ve 14.30, K-Centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1, v přízemí, místnost č. 16 (spojení: tramvaj č. 3, 5, 6, 9, 14, 24, stanice Jindřišská). Valná hromada bude volební, doufáme proto v co nejhojnější účast. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů, posouvá se začátek VH na 15.00.
 
Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Představení kandidátů do výboru

o přestávce volby

6. Diskuse
7. Vyhlášení výsledků voleb
8. Ukončení valné hromady

Těšíme se na viděnou.

Připomínáme, že členské příspěvky lze zaplatit přímo na místě paní tajemnici Zelenkové.

Evropský průzkum

Zastoupení Evropské komise v ČR nás požádalo o zveřejnění informace o celoevropském průzkumu zaměřeném na odvětví jazykových služeb. V loňském roce se ho zúčastnilo 866 respondentů ze 49 zemí, včetně České republiky, nicméně vzorek z ČR nebyl dostatečně reprezentativní, zejména pokud jde o OSVČ.
 
Průzkum nerozlišuje mezi literárním a neliterárním překladem a je určen jak agenturám, tak jednotlivcům. Věříme, že některé z našich členů anketa zaujme. Dotazník je v angličtině, lze ho vyplnit do 16. 2. 2018 a k dispozici je zde. Vyplnění trvá přibližně 20 minut. Výstupy z průzkumu z roku 2017 jsou shrnuty v této závěrečné zprávě (též v angl.).

Pan Vorel mluví španělsky

Srdečně zveme na prezentaci španělské verze Povídek malostranských Jana Nerudy.

V úterý 16. ledna 2018 v 17.00 h, Ústav translatologie, Hybernská 3, Praha 1, místnost 206 

pozvánka

Překládání pro EU

Zastoupení Evropské komise v ČR zve případné zájemce z řad OP na informační schůzku k nově vypsanému výběrovému řízení na externí překladatele pro Evropskou komisi (OMNI+17). Schůzka proběhne v pátek 5. ledna 2018 na Zastoupení Evropské komise v Praze. Více podrobností v přiložené pozvánce.

pozvánka

Odešla Jitka Hamzová

Se zpožděním jsme se dozvěděli, že 25. listopadu zemřela ve věku 88 let Jitka Hamzová, redaktorka a překladatelka poezie a řady náročných výtvarných textů z francouzštiny (viz databázi osobností překladu na našich webových stránkách http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/H/HamzovaJitka.htm.

Poslední rozloučení s Jitkou Hamzovou se uskutečnilo 4. 12. 2017.

Evropská občanská iniciativa

Jazyky, z kterých překládáme, jsou tzv. velké a tzv. malé...  

Pro ty, kdo chtějí podpořit kulturní rozmanitost Evropy a  jejích menšin, uvádíme odkaz na podrobné informace a formulář petice: http://www.minority-safepack.eu/ .

Pozvánka na prezentaci románu Palác snů od I. Kadareho

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze vás srdečně zve na představení českého vydání románu Palác snů albánského spisovatele Ismaila Kadareho. Vydalo nakladatelství Havran. Hlavním hostem bude překladatelka Hana Tomková.

Koná se v pátek 8. 12. 2017 v 18:00 v hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha) v místnosti 313

7. Překladatelské zákulisí

7. Překladatelské zákulisí

Seznamte se se skotskou gaelštinou a albánštinou

Obec překladatelů ve spolupráci s Domem čtení Městské knihovny v Praze pořádá již 7. Překladatelské zákulisí. Tentokrát se budeme věnovat překládání z gaelštiny a albánštiny. O své poznatky z překládání literatury těchto jazyků se podělí držitelé ocenění v soutěži pro mladé překladatele J. Levého Petra Johana Poncarová (skotská gaelština) a Přemysl Vinš (albánština). Ukázky přečte rozhlasový redaktor Libor Vacek. Po programu můžete pokračovat v neformální besedě se svými kolegy překladateli.
Café Kampus (Náprstkova 10, Praha 1), 30. listopadu 2017 v 18:00.

Vstup volný všem zájemcům o překladatelství krásné literatury. Poznejte mladé nadějné překladatele, přijďte se seznámit s méně známými evropskými literaturami.

Pozvánka
 

Týden španělské literatury

Kdy: 28. - 30. listopadu 2018 v 18.30

Kde Instituto Cervantes v Praze, Na Rybníčku 6, Praha 2

Nejvýznamnější literární program Institutu Cervantes, nazvaný Týden španělsky psané literatury, vytváří prostor pro dialog mezi spisovateli, nakladateli a překladateli. Tento program již proběhl v Tokiu, Rabatu, Římě, Paříži, Neapoli, Dublinu, Pekingu, Manile, Sao Paolu, Mnichově a v dalších městech. Setkání, které se uskuteční od 28. do 30.11. v Praze, se zúčastní tito spisovatelé: Fernando Aramburu, Jesús Carrasco, Rodrigo Fresán, Cristina Fernández Cubas a David Llorente. 

celý článek

Dny Severu

Dny Severu

Datum konání: 22. - 30. 11 2017

Kde: Praha: Kino Evald

Přichází severské podivno! Už 8. ročník multižánrového festivalu Dny Severu, který v Praze proběhne od 22. do 30. listopadu, poodkryje severské podoby žánrů jako fantasy, sci-fi, dystopie, magický realismus či horor, souhrnně nazývané Nordic Weird. Hosty festivalu letos budou norská spisovatelka a autorka trilogie Havraní kruhy Siri Pettersen a finská spisovatelka a držitelka prestižního ocenění Finlandia Laura Lindstedt, jež získala za román Oneiron. S oběma autorkami se bude konat beseda ve vzducholodi Gulliver v Centru současného umění DOX. Těšit se můžete také na literární pořad o severském podivnu, dobrodružnou hru pro děti a čtyři filmová promítání.

celý článek

Skotsko-český večer v Řetězové

Skotsko-český večer v Řetězové

se koná v úterý 21. listopadu od 19 hodin za přítomnosti skotského spisovatele a básníka Alana Spence, nositele titulu Poeta laureatus neboli "Makar" Edinburghu, města literatury, a Jiřího Dědečka, známého písničkáře, textaře, básníka, překladatele a předsedy Českého centra Mezinárodního PEN klubu, kteří budou mít v kavárně svá autorská čtení.

Václav Jamek představuje Eberhardta Hauptbahnhofa

Václav Jamek představuje Eberhardta Hauptbahnhofa

Srdečně zveme na literární večer, na němž se představí náš kolega, překladatel z francouzštiny a esejista Václav Jamek, který svého času používal pseudonym Eberhardt Hauptbahnhof. Pod tímto pseudonymem publikoval například Knihu básňů převeršovanou, již vlastnoručně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt Hauptabahnhof, básník český (vyšla v samizdatu roku 1988). Za své esejistické dílo získal francouzskou cenu Prix Médicis a v roce 2001 obdržel od Obce překladatelů Cenu Josefa Jungmanna.
Večer moderuje spisovatelka, publicistka a scenáristka Daniela Fischerová. Vstup volný. Více na www.literatiznasictvrti.cz
Koná se dne 14. listopadu 2017 v 18:00 ve Ville Pellé (Pelléova 10, Praha 6)

Pozvánka

Technologie ve službách překladatele

Na podzim vyšla publikace Technologie ve službách překladatele: CAT, strojový překlad, korpusy. S jejím autorem Miroslavem Poštou jsme si povídali o významu nejnovějších překladových technologií pro literární překladatele.

celý článek

Pozvání na sobotu 4. 11.

Má anticena Skřipec za nejhorší překlad stále své opodstatnění? Pomohla za čtvrtstoletí svého trvání zkvalitnit českou překladovou kulturu? OP vás srdečně zve na debatu o Skřipci, která se uskuteční v rámci Jeronýmových dnů v sobotu 4. listopadu 2017 v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1 v 17.00, místnost 254. Moderuje Blanka Stárková, hostem bude Jiří Hanuš, předseda poroty posledních ročníků Skřipce. Těšíme se na vaši účast a příspěvky do diskuse.

Listopadoví Bubeníčci

Guzel Jachina: Zulejka otevírá oči (vydal Prostor, 2017)

SSSR 1930-1946, tatarská vesnička, Gulag, historie v historii, dávné zvyky a hluboce zakořeněný útlak…

Debut mladé tatarské spisovatelky představí Hana Kofránková za účasti překladatele Jakuba Šedivého a dalších hostů v pátek 3. 11. 2017 v 19:30 v kavárně Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1

Sekce Obce překladatelů Bubeníčci

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017 byla udělena na Nové scéně Národního divadla v neděli 22. října - bohužel in memoriam - anglistce Evě Kondrysové. Paní Kondrysová zemřela 17. září (viz naši aktualitu níže) krátce poté, co se o udělení státní ceny dozvěděla.  Její jméno zůstane navždy spojeno především s legendární značkou Odeon a knihami Agathy Christie, Jane Austenové, Henryho Fieldinga nebo Johna Updika. Její kolegové z Obce překladatelů nesmírně litují, že své dlouholeté a vážené člence nemohli k zaslouženému ocenění osobně pogratulovat. 

celý článek

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se koná již 27. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.  Obec překladatelů instaluje na veletrhu stánek č. 127 v 1. patře, kde vystaví překladové tituly, jež 2. října získaly ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna. V pátek 20. října od 14.00 krátce představí veřejnosti Anticenu Skřipec, její cíle a smysl.

V pátek 20. října je veletrh otevřen od 10 do 19 hodin, v sobotu 21. října od 9 do 17 hodin. Podrobné informace o veletrhu na https://veletrh.hejkal.cz. Budete-li mít čas a cestu kolem, nenechte si havlíčkobrodský veletrh ujít.

Rozhlasové Osudy

Rozhlasové Osudy

Od 9.10. bude  ČR Vltava vysílat pětidílné Osudy Jarmily Emmerové, a to denně v 11.30, opakování pár minut po půlnoci.
Radovan Charvát dodává, že Osudy je možné poslouchat také z archivu rozhlasu (teď nedávno zrovna mluvili Zbyněk Černík nebo Jiří Gruša, v roce 2015 je pěkná řada Evy Kondrysové atd, atd):
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Vltava&porad%5B%5D=Osudy. A přeje všem pěkný poslech. My též.

Pozvánka na příští "Bubeníčky"

Ralph Dutli
Poslední cesta Chaima Soutina
vydala Archa, Zlín, 2016.
Román o židovském malíři, kterému bůh zakázal malovat.

Představí  
Hana Kofránková 
za účasti překladatelky Magdaleny Štulcové, Josefa Somra, Zdeňka Zdeňka a dalších hostů.

V pátek 20.10. 2017 v 19:30 
v kavárně Divadla na Prádle
Besední 3, Praha 1

Cena Josefa Jugmanna udělena

Cena Josefa Jugmanna udělena

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku byla  udělena v prostorách pražského Goethe-Institutu v pondělí 2. 10. 2017. Obdržel ji významný český hispanista Josef Forbelský za převod románu Miguela de Cervantese y Saavedry Persiles a Sigismunda (nakl. Academia).


Tvůrčí ocenění získali tito překladatelé:
Zuzana Augustová - Fritz Zorn: Mars (Havran) - něm.
Magda de Bruin Hüblová - Dola de Jongová: Pole je tento svět (Pistorius a Olšanská) – niz.
Martina Knápková - Eudora Weltyová: Zlatá jablka (Argo) - angl.
Lucie Mikolajková - Ryan Gattis: Šest dní hněvu (Host) - angl.
Magdaléna Štulcová - Ralph Dutli: Poslední cesta Chaima Soutina (Archa) – něm.
Jarka Vrbová - Roy Jacobsen: Bílý oceán (Pistorius a Olšanská) – nor.


Prémie Tomáše Hrácha:
Michal Švec - Pentti Saarikoski: Dopis pro mou ženu (Dybbuk) – fin.

Do Síně slávy byli uvedeni:
Vratislav J. Slezák  - germanista
Radoslav Nenadál - anglista

Při této příležitosti bylo uděleno Stipendium Hany Žantovské na překlad poezie (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského) Danielu Soukupovi, a to na sbírku Lidský řetěz irského básníka Seamuse Heanyho.

Porota soutěže pracovala ve složení Zdeněk Beran, Jarmila Emmerová, Dagmar Hartlová, Marie Zábranová a Jan Zelenka, předsedal jí Václav Jamek. Jeho proslov naleznete zde.

Snímky ze slavnostního vyhlášení naleznete v naší fotogalerii tady.

Zemřela Eva Kondrysová

Zemřela Eva Kondrysová

Je nám líto, že musíme ohlásit smutnou zprávu: dne 17. září 2017 zemřela naše členka Eva Kondrysová, významná překladatelka z angličtiny. Pracovala dlouhá léta jako redaktorka v nakladatelství Odeon a také jako redaktorka časopisu Světová literatura. V době nesvobody zaštítila svým jménem mnoho překladatelů, jejichž jméno v tiráži bylo nežádoucí. Obětavě organizovala celý systém "pokrývání" mnoha dalších zamlčovaných překladatelů. Protože jí kvalita překladu nebyla nikdy lhostejná, po roce 1989 stála u zrodu Anticeny Skřipec. Na jejím kontě je okolo sedmdesáti přeložených titulů z anglické a americké literatury. Její zásluhou můžeme číst v češtině takové autory jako Robert Penn Warren, Sinclaire Lewis, Pearl S. Bucková, Saul Bellow, Joyce Carol Oatesová, John Updike a další, a to ve vynikající kvalitě. Přeložila také šest románů Jane Austenové, autorky, která byla její celoživotní láskou, a díla dalších anglických autorů, například Lawrence Durrella, Davida Lodge a dalších. Na vysoké literární úrovni dokázala udržet i tzv. lehčí žánr, jako je detektivní literatura. Přeložila například díla Arthura Conana Doyla a Agathy Christie. V Evě Kondrysové ztrácí česká literární obec nejen mimořádně kvalitní překladatelku, ale také vzácně laskavou, moudrou a čestnou ženu. Čest její památce.

Podrobnou bibliografi Evy Kondrysové najdete v naší databázi zde.

Pozvánka na večer s Aritmetikou bohů

Pondělí 25.9.2017 v 18.00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Nakladatelství HAVRAN srdečně zve na setkání s francouzskou spisovatelkou Katrinou Kaldou při uvedení českého překladu knihy Aritmetika bohů. Z francouzštiny přeložila Helena Beguivinová. 

celý článek

Kurzy literárního překladu 2017/2018

Děkujeme všem, kteří o kurzy uměleckého překladu  projevili o prázdninách zájem.  Se začátkem nového akademického roku bychom rádi připomněli, že do dílen literárního překladu máte možnost přihlásit se ještě teď. Nabízíme je nejenom účastníkům Překladatelské soutěže Jiřího Levého, pořádané Obcí překladatelů, ale i širší veřejnosti. Kurzy v rozsahu jednadvaceti hodin, jejichž seskupení do podvečerních či víkendových bloků přizpůsobujeme možnostem účastníků, probíhají v sídle OP a účastníci si je hradí ve výši 2700,- Kč. Pocházíte-li ze vzdálenějších koutů republiky, můžete se účastnit korespondenční formou přes Skype. Při rozboru předem vypracovaných překladů několika kratších povídek se přesvědčíte, že literární překlad vyžaduje tvůrčí přístup podložený důkladnou interpretací textu a znalostí  kontextu autorova života a díla, že nemá jen jedno svazující řešení, že je třeba zbavit se ostychu a s citem pro autorův styl využívat bohatství češtiny v pokorné službě originálu. U delších textů budete mít možnost porovnat, nakolik se po debatě nad první částí změní váš přístup k překladu téhož originálu, u kratších textů se vám dostane pestřejší nabídky žánrů i stylů včetně poezie či dětské literatury. Na závěr získáte certifikát. Kurzy věnované tvůrčí práci s literárními texty můžeme v případě zájmu pořádat v široké škále jazyků včetně tzv. malých. V praxi mohou začínající literární překladatelé upotřebit i další užitečné profesní znalosti: nač si dát pozor při uzavírání smluv, jak důležitá je součinnost s redaktorem, jaké existují možnosti finanční podpory literárních překladů atd. Napište nám na adresu OP info@obecprekladatelu.cz, na jakou jazykovou variantu kurzu byste se v zimním semestru rádi přihlásili, máte-li zájem o pokračování kurzu, který už jste absolvovali, nebo jaká témata související s profesí literárního překladatele vás nejvíce pálí.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Ztraceni v překladu

Je stav našeho současného překladatelství krásné literatury skutečně na takové úrovni, jak se traduje? Může být překladatelství atraktivním povoláním pro mladé? Upadá jeho prestiž? Jaké poměry panují na knižním trhu s překladovou literaturou? Co vlastně dělají zájmové organizace (Obec překladatelů a Jednota tlumočníků a překladatelů)? Jaká je vize současného uměleckého překladu?

Zajímají-li vás odpovědi na tyto a další otázky s překladatelstvím umělecké literatury spojené, přijďte ve čtvrtek 14. 9. v 19:00 do Knihovny Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Nad problematikou uměleckého překladu se budou zamýšlet Anežka Charvátová, Martin Svoboda a Marek Turňa. Diskusi bude moderovat Tereza Semotamová.

Srpnová pozvánka

Argentinský spisovatel Juan Pablo Bertazza je dalším rezidentem projektu Praha město literatury. 

V úterý 29. srpna v 19.00 v Malé vile PNP promluví o své tvorbě a přečte ukázky ze svého nového románu, který píše během pražského pobytu. Ukázky budou čteny jak ve španělském originále, tak v překladech do češtiny. Pořad je z cyklu autorských čtení zahraničních rezidentů s názvem Doteky světové literatury a vznikl ve spolupráci projektu Praha město literatury a Památníku národního písemnictví.

Večer doprovodí živá hudba. Ukázky v češtině přečte herec Kajetán Písařovic. Moderuje Anežka Charvátová.

Pozvánka zde.

Sedmá funkce jazyka

Sedmá funkce jazyka
Laurent Binet
Postmoderní konspirační thriller o sémiologii

Vydalo nakladatelství ARGO. Představí Hana Kofránková za účasti  Michaly Markové a dalších hostů

v pátek 8.9. 2017 v 19:30

v kavárně Divadla na Prádle
Besední 3, Praha 1
Sekce Obce překladatelů “Bubeníčci”

Rezidenční pobyty v Broumově

České literární centrum nás informovalo o vypsaných rezidencích  v Broumovském klášteře. Čeští autoři, překladatelé i autorské dvojice mohou získat rezidenční pobyt už od příštího července. Více na http://www.czechlit.cz/cz/opencall-rezidence-v-broumovskem-klastere-v-roce-2017/

Ceny Jiřího Levého 2016-2017

V pražské kavárně Café Kampus byly 7. června vyhlášeny výsledky 25. ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Zároveň byl vyhlášen 26. ročník (2017-2018) s uzávěrkou do 25. 1. 2018. Porota ve složení  Anežka Charvátová (předsedkyně), Michaela Jacobsenová, Kateřina Klabanová a Ladislav Šenkyřík ocenila ve 25. ročníku tyto mladé překladatele:
Próza
1. cena: Petra Johana Poncarová (Tormod Caimbeul, gaelština)
2. cena: Jiří Hron (Amor Towles, angličtina)
2. cena:  Lukáš Vítek  (Maarten 't Hart, nizozemština)           
2. cena: Anna Kudrnová (Claudio Magris, italština) 
3. cena: Přemysl  Vinš (Flutura Açka, albánština)            
3. cena: Anežka Melounová Křístková (Riku Korhonen, finština)
Čestné uznání: Roman Jakubčík (Charles Bukowski, angličtina):,     
Čestné uznání: Tereza Kortusová (Antoine Rault, francouzština)              
Čestné uznání: Veronika Chaloupková (Stefano Benni, italština) 

Poezie
1. cena: Roman Jakubčík (Krister Jones, angličtina)
2. cena: neudělena
3.cena: Boleslav Žemlík (Ian Doescher, angličtina)

Několik snímků z vyhlášení naleznete zde

Odešel Jaroslav Kořán

Odešel Jaroslav Kořán

Dne 2.6. zemřel ve věku 77 let vynikající překladatel z angličtiny Jaroslav Kořán. V 70. letech pracoval na Barrandově, za pobuřování pak strávil rok ve vězení, po propuštění se živil jako strojník. Stál u zrodu Občanského fóra, v letech 1990 a 1991 byl prvním porevolučním  pražským primátorem.

Zádušní mše svatá a rozloučení se koná ve středu 14. června 2017
ve 14 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie,
Strahovské nádvoří, Praha 1. 

O jeho významném překladatelském díle píše v LN náš přední anglista a redaktor Jan Zelenka:

celý článek

Zemřel redaktor Milan Macháček

S lítostí oznamujeme, že 18. května zemřel dlouholetý redaktor nakladatelství Paseka Milan Macháček. Po celý svůj profesní život se věnoval redigování překladové literatury. V oboru patřil k absolutní špičce. Pečlivý, podnětný, zodpovědný, a navíc velmi milý a hodný člověk. Redakčně se podílel na českém vydání mnoha titulů především anglické, americké a kanadské literatury (Rushdie, Nabokov, Munroová aj.), ale i na překladu knihy Pískový vrch polské autorky Joanny Batorové, za který Iveta Mikešová obdržela Jungmannovu cenu, a na dalších oceněných překladech. Za jeho skvělou redakční práci mu OP loni udělila Krameriův vinš. Redaktor totiž stále zůstává tím, kdo je téměř neviditelný, ale přitom má velký podíl na konečném vyznění překladového díla. Nejenom Paseka, ale celá překladatelská a nakladatelská obec ztrácejí v Milanu Macháčkovi vstřícného spolupracovníka a vynikajícího člověka.

Poslední rozloučení se bude konat 26. května 2017 ve 12:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Zemřela Tamara Sýkorová Řezáčová

Se zpožděním se k nám dostala zpráva, že dne 9. května navždy opustila překladatelské řady paní Tamara Sýkorová Řezáčová, překladatelka z francouzštiny a ruštiny. Bylo jí 91 let. Z ruštiny překládala například romány Konstantina Fedina či Lva Nikolajeviče Tolstého, mezi dětskými čtenáři jsou oblíbené její překlady francouzského autora Reného Goscinnyho a jeho řada knížek příběhů o chlapci Mikulášovi (Mikulášovy prázdniny, Mikulášovy patálie, Mikuláš a jeho přátelé...). Překladatelsky byla činná až do nedávné doby. Čest její památce.

Překladatelské zákulisí 6. Taje finštiny

Kdo by neznal jméno Miky Waltariho? Existují ale také jiní finští spisovatelé, a to i v českých překladech. Poznejte jejich překladatele naživo, přestanou pro vás být pouhým jménem z tiráže. 

Začínající překladatelka Anežka Křístková, oceněná 2. místem v soutěži Jiřího Levého 2016, promluví na téma Mezi sibiřskými Samojedy aneb o překladu cestopisu finského etnografa a lingvisty Kaie Donnera (1988-1935). Příběh o tom, jak se mladík z dobře situované rodiny vypravil v roce 1911 za původními obyvateli Sibiře, Samojedy, osvojil si jejich řeč i zvyky a udělal to tak dokonale, že ho od Samojeda nepoznali. 

Do svého překladatelského zákulisí nechá prostřednictvím rozhovoru a vyprávění nahlédnout milovnice Miky Waltariho, známá a zkušená překladatelka a ředitelka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová.

Ve středu 7. června 2017, Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1, v 18.00 hod.

Pozvánka

Překladatelská anticena udělena

Překladatelská anticena udělena

V pátek 12. května 2017 byla na Světu knihy udělena Anticena Skřipec. Odborná porota Obce překladatelů ve složení Kateřina Brabcová, Jiří Hanuš (předseda) a Milada Matějovicová posoudila doporučení a návrhy, které byly Obci překladatelů zaslány, a rozhodla se udělit překladatelskou anticenu Skřipec 
Janě Maškové za překlad románu Až vyprší čas finské spisovatelky Eliny Hirvonen, a nakladatelství Knihy Omega,  které ji vydalo v Praze r. 2015.
Jana Mašková přecenila své znalosti finštiny a nakladatel zcela zanedbal redakční práci – nejen že na ní zjevně nepracoval redaktor se znalostí finštiny, ale postrádá dokonce i základní kontrolu z hlediska češtiny. Na necelých 180 tiskových stranách jsou stovky chyb vyplývajících z nedostatečné znalosti obou jazyků. Mnoho pasáží připomíná první, syrovou překladatelovu verzi, navíc snad vyhotovenou bez pomoci slovníku. Překladatelka není s to porozumět větným konstrukcím, nezná finské reálie a nenamáhá se je ověřit. Český slovosled se často ocitá za hranicí srozumitelnosti. Stylisticky je překlad naprosto nezvládnutý. Zatímco v originále se promyšleně střídá spisovný jazyk matky s hovorovější mluvou mladých, v češtině se jazyková rovina mění čistě náhodně. Hovorové výrazy střídají regionalismy, hyperkorektní češtinu nevydařené pokusy o slang mladistvých. Stručně řečeno – chyb a nesmyslů je v knize tolik, že by zkoumání jakéhokoli jejich typu vydalo na obsáhlou seminární práci.
Překlad románu Až vyprší čas vyvolal značné zděšení českých znalců finské literatury. Přes jejich protesty a odborné posudky nakladatelství Knihy Omega nestáhlo knihu z prodeje a Janě Maškové navíc svěřilo daleko obtížnější překlad významného finského autora Mika Waltariho Velká iluze. Čeští čtenáři se mají na co těšit...

Projev předsedy poroty Jiřího Hanuše

Posudek M. Švece na překlad knihy Až vyprší čas, oceněný letošním Skřipcem

Posudek V. J. Slezáka na překlad knihy Papež František: Jméno Boží je Milosrdenství

Posudek M. Matějovicové na překlad knihy Edith Piaf

Posudek K. Brabcové na překlad knihy Nastavení mysli

Pozvánka na Anticenu Skřipec

V rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy uděluje odborná porota OP i letos anticenu nakladatelům a překladatelům, kteří se při vydávání překladové literatury vážně zpronevěřili pravidlům profesní etiky.

V pátek 12. května 2017 v 16.00 hodin
ve Velkém sále Střední haly Průmyslového paláce
na pražském Výstavišti.

Překlady na skřipci

Český rozhlas Vltava, sobota 29. dubna v 10.00 hod.

Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze bude 12. května opět udělena překladatelská anticena Skřipec. Jaký má smysl? Má význam pro čtenářskou veřejnost? A jak se překladová kniha dělá? Je pouze dílem překladatele? Proč se knihy překládají stále znovu? To jsou některé z otázek, které v rozhlasové debatě pokládá Blanka Stárková svým hostům, překladatelům Anežce Charvátové, Viktoru Janišovi, Janu Seidlovi a překladateli a spisovateli Václavu Jamkovi. Ukázky čte a debaty se též účastní herec Jiří Hromada. 
http://www.rozhlas.cz/program/portal/#/1/2017-04-29

Magnesia Litera 2017

Sara Baume - Jasno lepo podstín zhynaLaureátkou letošního ročníku Magnesia Litera za překladovou knihu se stala Alice Hyrmanová McElveen za překlad románu irské autorky Sary Baumeové (*1984) Jasno lepo podstín zhyna. Knihu přeloženou z angličtiny vydalo nakladatelství Odeon. Překladatelce upřímně blahopřejeme. Více v rubrice Představujeme.

Řetězové čtení v Řetězové

vzpomínka na Antonína Přidala a Dušana Karpatského

Obec překladatelů zve příznivce hodnotné literatury a dobrých překladů na čtení z knih, které z angličtiny a španělštiny přeložil Antonín Přidal a z jihoslovanských jazyků Dušan Karpatský.

Přineste svou oblíbenou knihu a přijďte se s ostatními čtenáři jejich překladů podělit o pasáže, které máte rádi. Nechcete-li číst, nevadí. Rádi mezi sebou přivítáme i pouhé posluchače.

Na Antonína Přidala zavzpomíná divadelní a literární dramaturg Ladislav Čumba, na Dušana Karpatského herečka Táňa Fischerová a novinář Jan Urban, Andreja Stojković a další.

pondělí 27. 3. 2017 od 19 hodin
Literární kavárna Řetězová
Řetězová 10, Praha 1

KAFKA – RANÉ ROKY: 1883-1911

Zveme vás na představení prvního dílu třídílného českého překladu monumentálního životopisu Franze Kafky, který napsal německý literární historik Reiner Stach a do češtiny přeložil Vratislav J. Slezák. V roce 2016 vydalo nakladatelství Argo. Debatu nad knihou, které se osobně účastní autor Reiner Stach a překladatel Vratislav Jiljí Slezák, povede novinář Jiří Peňás.
Kde: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32
Kdy: v pondělí 20. 3. 2017 od 19.00

Magnesia Litera 2017 - nominace za překlad

Porota soutěže Magnesia Litera zveřejnila nominace knih na literární ocenění Magnesia Litera 2017. Koneční vítězové budou slavnostně vyhlášeni 4.dubna 2017. Na Literu za překladovou knihu porota nominovala tyto tři tituly:

Sara Baume - Jasno lepo podstín zhynaSara Baume: Jasno lepo podstín zhyna, Odeon
Z angličtiny přeložila Alice Hyrmanová McElween
Umělecky vysoce ceněná, mistrně vystavěná a znepokojující prvotina mladé irské autorky Sary Baumeové je elegickým příběhem o pustošivých důsledcích osamělosti a hojivé síle soucitu, blízkosti a náklonnosti.
Z výroku poroty:  Bohatý, nápaditý jazyk plný metafor a citlivý, výstižný překlad dodávají příběhu plnému pokory před lidským údělem na hloubce a naléhavosti.

Dola de Jongová - Pole je tento svět

Dola de Jongová: Pole je tento svět, Pistorius & Olšanská
Z nizozemštiny přeložila Magda de Bruin Hüblová
Příběh z marockého Tangeru, kam se z Evropy stahují uprchlíci před nacismem. Osudy dvou nizozemských manželů, kteří se při útěku přes Francii ujali několika osiřelých dětí a v Tangeru hledají novou možnost obživy.
Z výroku poroty: Překladatelka byla postavena před nelehké zadání vypořádat se s množstvím dobových i místních reálií. Kromě zvládnutí tohoto úkolu zaslouží uznání i mimořádná pečlivost, s níž přihlédla k oběma autorčiným verzím románu –  nizozemské a anglické.

Protější břehy

Hédi Kaddour: Protější břehy, Garamond
Z francouzštiny přeložil Tomáš Havel
Román tuniského autora odehrávající se počátkem 20. let minulého století ve smyšlené francouzské državě v Maghrebu.
Z výroku poroty: Překladatel Tomáš Havel se výtečně vyrovnal jak s obsahovou náročností textu, tak s rozrůzněným, místy velmi poetickým stylem. Jeho překlad je čtivý, suverénně sleduje autorovy narážky a nenechá se vyvést z míry nedopovězeností či myšlenkovou neutříděností vnitřních monologů.

Více o knihách, autorech, překladatelích i nominacích v dalších kategoriích zde.

S Michaelou Jacobsenovou nad Čárami života

S Michaelou Jacobsenovou nad Čárami života

Setkání nad knihou Čáry života od Ingeborg Bachmannové (v roce 2016 vydal Opus), číst se bude též z korespondence I. Bachmannové a P. Celana Čas srdce. Hostem večera je překladatelka Michaela Jacobsenová, pořad připravuje a moderuje Hana Kofránková.

Pátek 3. března, Kavárna Divadla Na Prádle,  Besední 487/3, Praha 1-Malá Strana od 19.30

celý článek

Překladatelské dílny s Radkem Malým

Máte rádi poezii a baví vás literatura pro děti? Přijďte si pohrát s překladem tohoto literárního žánru pod vedením jednoho z nejpovolanějších, s básníkem, překladatelem a také pedagogem Radkem Malým. 
30. března - překlad literatury pro děti (s důrazem na němčinu)
20. dubna - překlad poezie (rovněž s důrazem na němčinu) 
16:00 - 19:00 (případně 17:00 - 20:00, dle možností zájemců).
Místo konání: Praha (záhy upřesníme).
 

celý článek

Rozhlasové setkání s Jarmilou Emmerovou

Čtvrtek 23. 2. 2017, 10.00-11.30

Hostem pořadu Telefonotéka na stanici Český rozhlas Vltava bude ve čtvrtek 23. února 2017 překladatelka z angličtiny a vysokoškolská pedagožka Jarmila Emmerová. Nepochybně vzpomene na své působení v někdejším nakladatelství Odeon i na své překladatelské setkání s Josefem Škvoreckým. Hovořit bude také o potřebě představivosti v překladatelské práci, o tom, zda se dá překládání naučit, o přístupu k překladu knih pro děti, o anticeně Skřipec a dalších zajímavých tématech. 
Pořad se vysílá živě od 10.00 do 11.30 hod., a to za účasti publika. I vy můžete přijít do Galerie Českého rozhlasu (vchod z Vinohradské 12, Praha 2) a pobýt s Jarmilou Emmerovou, případně jí na místě položit svou otázku. Otázky lze zasílat i e-mailem na adresu reflektor@rozhlas.cz, buď v průběhu vysílání nebo předem. Setkání moderuje Blanka Stárková.

Zemřel Antonín Přidal

Zemřel Antonín Přidal

Přinášíme, bohužel, další smutnou zprávu: dne 7. 2. 2017 nás opustil náš kolega, spisovatel, publicista a překladatel Antonín Přidal. Přeložil řadu moderních děl anglické a americké literatury (J. Heller, J. Updike, P. White a další) a také několik divadelních her španělského básníka a dramatika Federika Garcíi Lorky. V roce 2007 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.

Do povědomí nejen hispanistů se zapsal překladem středověkého básníka Juana Ruize, arcikněze z Hity a jeho díla Kniha pravé lásky. Antonín Přidal byl nejen sám básníkem, ale psal i televizní inscenace a rozhlasové a divadelní hry. Mnozí si jistě vzpomenou na jeho kultivovaný projev moderátora televizních diskusních pořadů (Klub Netopýr a Z očí do očí). Podílel se rovněž na vzniku záslužné bibliografické publikace Zamlčovaní překladatelé 1948-1989, kterou OP vydala v roce 1992. Naposledy pracoval jako profesor v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky brněnské JAMU. Bude nejenom naší překladatelské obci velice chybět.

Poslední rozloučení s Antonínem Přidalem se koná ve čtvrtek 16. února ve 13.15 hod. v brněnském krematoriu v Jihlavské ulici 1.

Odešel Dušan Karpatský

Odešel Dušan Karpatský

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v úterý 31. ledna 2017 zemřel překladatel ze srbocharvátšiny a jiných jihoslovanských jazyků Dušan Karpatský, zakládající člen Obce překladatelů, její někdejší místopředseda  a do posledních chvil i obětavý spolupracovník. Byl nositelem Státní ceny za překladatelské dílo a držitelem řady dalších překladatelských cen. Obec překladatelů jej povolala do své Síně slávy jakožto "člověka, který zdaleka nebyl jenom překladatelem, protože překladatelské povolání změnil v široké poslání a stal se skutečným kulturním prostředníkem a spojovníkem mezi literaturou a kulturou českou, respektive československou a literaturami jihoslovanskými. Před rozsahem a hodnotou jeho překladatelského díla se musíme jen klanět. Byl také významným kulturním novinářem a publicistou, a jak dokazuje jeho nedávno vydaný Listář, iniciátorem živých vztahů mezi osobnostmi naší kultury a umění a kultury charvátské, srbské nebo bosenské." Takto Dušana Karpatského uvedl do našeho překladatelského pantheonu předseda poroty Ceny Josefa Jungmanna Václav Jamek v říjnu 2016. Seznam překladů Dušana Karpatského do r. 2014 naleznete zde, další podrobnosti o jeho osobě na našem FB.

Poslední rozloučení s naším ctěným kolegou se bude konat ve čtvrtek 9. února v 11.00 v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanech (síň se nachází poblíž hlavního vchodu Olšanských hřbitovů,. stanice Olšanské hřbitovy,  tram  č. 5, 10, 11, 13, 15, 16; metro Flora nebo Želivského).

České literární centrum

Počátkem roku 2017 zahájilo oficiálně svou činnost nově vznikající České literární centrum. Jeho stěžejním úkolem bude propagace české literatury v zahraničí, ale nebude to činnost jediná. České literární centrum zřídilo MK ČR a jeho správu svěřilo Moravské zemské knihovně v Brně. Sídlo však má v Praze, prozatím ve dvou kancelářích Národního domu na Vinohradech. Představou nově jmenovaného ředitele Petra Janyšky, překladatele, diplomata a končícího ředitele Českého centra ve Varšavě je získat získat pro ČLC třípodlažní budovu. Dole by měla být kavárna a veřejné prostory pro kulturní setkávání a pořady, výstavy apod., v druhém patře kanceláře a ve třetím garsonky pro ubytování zahraničních spisovatelů, bohemistů a překladatelů české litertury. ČLC by při ideálním stavu mělo mít 15 pracovníků. Vše se zatím rozjíždí a slaďují se představy. Obec překladatelů má v poradním orgánu své zastoupení - OP zastupuje překladatelka ze španělštiny Blanka Stárková. Myslíme si, že překladatelé by se na činnosti ČLC měli podílet a mít možnost jej využívat. Máte-li nějaký konkrétní nápad, jak se do činnosti centra zapojit, napište nám. Jako překladatelé umělecké literatury nechceme zůstat stranou literárního dění u nás.

Zemřel Jaroslav Vacek

Dne 23. 1. 2017 zemřel indolog a mongolista Jaroslav Vacek (nar. 1943), bývalý děkan FF UK v Praze. Vystudoval sanskrt a tamilštinu, v roce 1976 založil na UK v Praze studia mongolistiky. Byl autorem učebnic mongolštiny, překladatel z mongolštiny a sanskrtu. V roce 2010 obdržel za svou práci v oboru mongolistiky vyznamenání Mongolské republiky Nairamdal Medal. K významným překladům patří jeho překlad Bhagavadgíty.

Zemřel Václav A. Černý

V sobotu 21. ledna 2017 zemřel ve věku 85 let lingvista a překladatel Václav A. Černý. Po dlouhá léta byl u nás jediným odborníkem na kavkazské jazyky, z nichž také převážně překládal, přestože jeho překladatelský záběr byl mnohem širší (ruština, angličtina, němčina, francouzština, havajština a čerkeština). Celkem ovládal na třicet jazyků a přeložil několik desítek knih. Věnoval se též popularizaci lidových pohádek, bájí a mýtů z kavkazské oblasti. Byl také autorem řady učebnic a slovníků. Pracoval v Orientálním ústavu ČSAV, odkud musel na počátku 80. let z politických důvodů odejít. Po roce 1989 se do Orientálního ústavu nakrátko vrátil. Na počátku 90. let obdržel gruzínskou státní cenu za překladatelské dílo. V roce 2015 byl oceněn Řádem prezidenta Gruzie za celoživotní zásluhy o šíření gruzínské literatury a kultury. Poslední rozloučení s Václavem A. Černým se bude konat 31. ledna v 15:00 ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze.

Slovník moderní hebrejštiny

V nakladatelství Lingea s. r. o. vychází  jednosvazkový oboustranný slovník moderní hebrejštiny, který se jako první věnuje hebrejštině moderní (ivrit modernit), na rozdíl od dříve vydaného slovníku biblické hebrejštiny (ivrit tanachit). Při práci na hebrejské části autoři vycházeli z hebrejských výkladových a překladových slovníků, z internetových zdrojů, ale také z řady encyklopedií a specializovaných slovníků. Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku, který se vytváří od roku 2001. Slovník obsahuje frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické a právní. Slovník, který uvítají zejména překladatelé ze současné hebrejštiny, bude na knižních pultech od 14. 2. 2017.

celý článek

Zemřel Emil Charous

Dne 12.1.2017 zemřel PhDr. Emil Charous, CSc. (nar. 1928), absolvent bohemistiky a historie na FFUK, literární historik-slovakista, překladatel ze slovenštiny. V 60. letech působil v nakladatelství Naše vojsko a v literárním měsíčníku Plamen, od r. 1970 ve svobodném povolání (překládal, lektoroval, spolupracoval s rozhlasem). Napsal řadu recenzí, doslovů, článků i studií o slovenské literatuře a česko-slovenských literárních vztazích, vydal 75 knižních překladů moderních klasiků (Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský, František Švantner) i  osobitých autorů současných (Vincent Šikula, Ján Johanides, Rudolf Sloboda). 

Novoročenka ze CEATLu

To, že překlad spojuje kultury a národy, překladatelé dobře vědí, ale občas není od věci to připomenout. Evropská rada asociací literárních překladatelů (CEATL) a její členské organizace včetně naší obce vytvořily  k Novému roku zajímavý videoprojekt odkazující na význam literárního překladu, v tomto případě v souvislosti se 400. výročím smrti W. Shakespeara. Snímek můžete zhlédnout zde, na našem facebooku, na stránkách CEATLu i na webech jejích jednotlivých asociací. Za účast české strany děkujeme především Martinovi Hilskému, který ve filmu vystoupil, a koordinátorce naší účasti Kateřině Klabanové.

Uzávěrky návrhů na ceny Obce překladatelů

Soutěž Jiřího Levého pro mladé překladatele (věkový limit 35 let): uzávěrka k zaslání příspěvků - konec ledna 2017. V nadcházejícím ročníku soutěže jsou vypsány tyto kategorie: (1) Umělecká próza; (2) Poezie; (3) Kritika a teorie překladu. Rozsah a specifikace soutěžní ukázky viz webové stránky OP: http://www.obecprekladatelu.cz/soutez-jiriho-leveho.htm. Soutěžní ukázky posílejte do sekretariátu OP (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2) a elektronicky s uvedením hesla na adresu soutez@obecprekladatelu.cz.

Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku: uzávěrka je 15. února 2017. Své tipy posílejte buď elektronickou poštou na info@obecprekladatelu.cz, nebo na sekretariát OP. Písemný návrh mohou podat nakladatelé, knihkupci i jednotlivci, u návrhu nakladatelů a knihkupců prosíme o laskavé přiložení dvou výtisků knihy.

Anticena Skřipec: uzávěrka duben 2017. Tipy na obzvlášť nepovedené překladové tituly, které se objevily v posledních 5 letech na pultech českých knihkupectví, adresujte sekretariátu OP. Překladatelské anticeny budou vyhlášeny na pražském knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2017.

Uzávěrka návrhů na Ceny Magnesia Litera 2017

Spolek Litera vyhlašuje 16. ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Porotci budou rozhodovat  o vítězných titulech v deseti kategorích včetně překladové. Nakladatelé a jiné právnické i fyzické subjekty mohou přihlašovat knihy do soutěže do 20. ledna 2017. Podmínkou je vyplnění přihlášky a zaslání dvou až pěti výtisků přihlašovaného titulu. Více na http://www.magnesia-litera.cz/.

Starší zprávy jsou přesouvány do archivu aktualit.

Představujeme

Cenu Josefa Jungmanna

Cenu Josefa Jungmanna

V úterý 8. října 2019 byla v prostorách prostorách pražského Goethe-Institutu vyhlášena Cena Josefa Jungmanna za nejlepší překlad roku 2018. Získal ji Vladimír Medek.