Průzkum CEATLu - právní postavení překladatelů

Na jaře a v létě tohoto roku zorganizoval CEATL v jednotlivých zemích dotazníkové šetření týkající se právního postavení překladatelů. Dotazník vyplnili zástupci dvaceti sedmi členských států (jde o všechny organizace sdružující se v CEATLu (kromě Irska), dále sdružení AITI (Itálie), AELC (Katalánsko, obě asociace pouze druhou část dotazníku). Dotazník se týkal tří oblastí: právního postavení překladatelů a uzavírání smluv; činnosti jednotlivých asociací v oblasti právní ochrany a právního jednání; nových témat (vydávání vlastním nákladem, streamovací služby, strojový překlad). Níže přinášíme odkaz na soubor (v angličtině), v němž jsou zpracovány do tabulek výsledky první části průzkumu, tedy otázek uzavírání smluv, poskytování licence, místa, kde je v knize uváděno jméno překladatele, vyplácení záloh a dalších věcí.

Prezentace v PowerPointu

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.