Dotazník pro překladatele a spisovatele Jak se vám tu žije

Dotazník Jak se vám tu žije je součástí výzkumu, který vznikl pod záštitou Ministerstva kultury v rámci příprav Statusu umělce. Klade si za cíl zmapovat skutečný život a tvůrčí praxi spisovatelů*spisovatelek a překladatelů*překladatelek a umožnit tak účinnější práci na přípravě Statusu umělce i na dalším zlepšování podmínek v oboru.

Výzkum vzniká v rámci dotačního programu NPO: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace.

Za vyplnění děkují autoři projektu a také Asociace spisovatelů, Obec překladatelů a Překladatelé Severu.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.