Hledáme informace o Soně Bartákové-Laubové

OP na žádost paní Pavlíny Tomášové hledá informace o Soně Bartákové-Laubové, která působila jako překladatelka z angličtiny a ruštiny. Překládala prózu a literaturu faktu. Narodila se pravděpodobně v roce 1910 a studovala na dívčím gymnáziu Minerva. Krom překladů napsala také text „Žena na území mužů“ do Národní práce v roce 1941.

Pokud o této překladatelce víte něco bližšího, ozvěte se prosím buď na e-mail pavlina.tomasova@post.cz, nebo telefonní číslo 733 320 007.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.