Odpověď Ministerstva spravedlnosti ČR na otevřený dopis

V březnu překladatelé a tlumočníci prostřednictvím svých profesních organizací včetně Obce překladatelů zveřejnili otevřený dopis k současné situaci překladatelů a tlumočníků z ukrajinštiny a ruštiny. Na tento dopis nyní odpovědělo Ministerstvo spravedlnosti ČR a představilo kroky, které na základě této výzvy podniklo k podpoře soudních tlumočníků a překladatelů, kteří spadají do jeho kompetence. Zprávu o navýšení odměn a uspořádání seminářů o psychohygieně samozřejmě vítáme a doufáme, že s podobným ohlasem se setkají i další iniciativy profesních organizací.

Zaslanou odpověď si přečtěte zde.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.