Státní cenu za překladatelské dílo získal Jiří Našinec

Laureátem Státní ceny za překladatelské dílo se stal romanista Jiří Našinec, člen Obce překladatelů a nositel Ceny Josefa Jungmanna, zejména za překlady Charlese Nodiera a Mircei Eliada a za všestranný přínos k popularizaci rumunské literatury.

„Jeho celoživotní překladatelská a redakční práce i zájem o méně vydávané oblasti (konkrétně o rumunskou a moldavskou literaturu) se v jeho osobě vždy spojuje s téměř encyklopedickými znalostmi reálií a historie a hlavně s morální a politickou bezúhonností. (...) Profesionální dráha J. Našince se plně rozvinula v polovině 80. a hlavně v průběhu 90. let, kdy se načas stal šéfredaktorem nakladatelství Odeon, odkud přešel do svobodného povolání a několik let se věnoval pouze překládání a publikační činnosti. Dalších 18 let byl pak zaměstnán jako odborný asistent v Ústavu románských studií na FF UK. Dosud aktivně překládá z francouzštiny, ale publikuje i knihy současných rumunských a moldavských autorů a vyplňuje mezeru v našem povědomí o literárním dění v těchto evropských zemích. O tom svědčí jeho bohatá bibliografie.“ (Z návrhu Jany Martinové na udělení Státní ceny za překladatelské dílo, který OP podpořila)

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.