Výzva MK ČR na podporu překladů do češtiny na rok 2023

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu pro rok 2023 „Tvůrčí projekty v oblasti literatury“ zaměřenou na podporu tvůrčích projektů v oblasti literatury: vytvoření původního literárního díla / překlad literárního díla do českého jazyka. Je určena spisovatelům původní české literatury a překladatelům původních děl cizojazyčné literatury do českého jazyka. Termín podání je 7. 11. 2022. Tato výzva nahrazuje „Tvůrčí stipendia v oblasti literatury“ pro rok 2023.

Přihlašujte se pomocí dotačního portálu MK na NPO: Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů - mkcr.cz.

Připomínky OP k návrhu výzvy bohužel nebyly zohledněny.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.