Zemřel Vladimír Pucek

Oznamujeme, že dne 1. listopadu 2022 zemřel ve věku 89 let člen Obce překladatelů a České orientalistické společnosti, náš přední koreanista doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v 10:40 hod v Malé obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.

Doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc., se narodil 16. 6. 1933 v Hradci Králové. V letech 1952–1957 studoval na Filozofické fakultě UK (obor koreanistika – dějiny Dálného východu). V období 1959–62 a 1963–66 pracoval na čs. velvyslanectví v Pchjongjangu (obchodní oddělení; tiskový a kulturní atašé). Od r. 1966 působil již nepřetržitě na FF UK jako odborný asistent, v r. 1967 získal titul PhDr., 1978 CSc., 1985 ustanoven docentem. Od r. 1974 až do září 2004 byl vedoucím oboru koreanistiky na FF UK. Věnoval se především pedagogické a vědecké práci s důrazem na oblast korejské filologie.

Kromě řady vědeckých a odborných článků byl autorem či spoluautorem skript a monografií. Značnou pozornost věnoval též šíření poznatků o Koreji a její kultuře, především překladům korejské literatury z oblasti klasické a moderní prózy, klasické poezie a ústní lidové slovesnosti, např. Kim Man-džung: Putování paní Sa na Jih (1964, 2. revid. vydání 2005); sbírky korejských mýtů a pověstí Tajomstvá belasého draka (1978) a Vodopád devíti draků (1983) spolu s J. Genzorem; převyprávění Korejských pohádek (1997, přeloženy i do němčiny a francouzštiny); část moderních povídek ve výborech Tváře a osudy (1999) a Ukradené jméno (2006); výbor klasické poezie Jasná luna v prázdných horách (spolu s P. Borkovcem, 2001) aj.

Představujeme

Změna bankovního spojení

Upozorňujeme členy, že po sloučení Equa bank s Raiffeisenbank se mění bankovní spojení Obce překladatelů. Od 14. 11. 2022 platí nové číslo účtu OP 1014328992 / 5500 u Raiffeisenbank.

Používejte prosím při všech platbách a v trvalých příkazech nový kód banky 5500! Staré číslo účtu bude fungovat souběžně pouze do 15. 5. 2023.

Právní poradna Obce překladatelů

Pro členy Obce překladatelů je nyní k dispozici bezplatná autorskoprávní poradna. Dotazy můžete advokátní kanceláři Štaidl-Leška Advokáti klást na telefonu 222 520 096, ve facebookové skupině Právní poradna Obce překladatelů nebo zasílat e-mailem na asistent@staidl-leska.com.