Výbor a revizní komise

Aktuální složení výboru OP :

Anežka Charvátová (předsedkyně), Lukáš Novák (místopředseda), Petra Ben-Ari, Hana Fořtová, Jana Kunová, Michala Marková, Tereza Semotamová, Blanka Stárková, Ladislav Šenkyřík, Michal Švec, Roman Tilcer, Michal Zahálka (členové výboru).

V revizní komisi zasedají Tomáš Havel, Jarmila Horáková, Marie Voslářová.

Představujeme

Nové vedení Obce překladatelů

Obec překladatelů má novou předsedkyni. Stala se jí romanistka, hispanistka a významná překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Anežka Charvátová. Místopředsedou Obce se stal překladatel z angličtiny Lukáš Novák.